Febbie

Female

อ่างทอง

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อนาคตของลูก
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือ
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
น้องแก้วตา
อายุลูก
2เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall: