Female

กะทู้ ภูเก็ต

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
น่าสนใจ
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
เวบไซด์
สถานะผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ชื่อเล่นลูก
น้อง
อายุลูก
4ขวบ
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall: