Mamatip Puntuwech

Female

Chonburi, Chon Buri, Thailand

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
ปัจจุบันภาษาเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ลูกมีทักษะทางด้านภาษา
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
จากเพื่อนและหนังสือ
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
เก้า
อายุลูก
1 ปี
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: