เยาวลักษณ์ มะรอเซะ

Female

อ.เมือง จ.นราธิวาส

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากให้หลานเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีในอนาคต
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
จากตนเองและหลานมาบอก
สถานะผู้ปกครอง
ย่า
ชื่อเล่นลูก
น้องกัน
อายุลูก
หนึ่งปีสามเดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: