ดิตถกร ชุติวัตภานุกร

Male

Ranong

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
I want to teach my son.
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือ
สถานะผู้ปกครอง
พ่อ
ชื่อเล่นลูก
น้องบอส
อายุลูก
10เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: