นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ศิริ

Female

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ดี
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
จากผู้ปกครองของนักเรียนที่ส่งลูกมาเรียนดนตรีกับเรา
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
น้องออร์แกน
อายุลูก
3 เดือน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: