Savitri

Female

Bkk

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
เลี้ยงลูกให้ทันสมัยเนอะ
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
ดังมาาากกกกก
สถานะผู้ปกครอง
ป้า
ชื่อเล่นลูก
Run
อายุลูก
8
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall: