พี่เคนกะพี่คิน

Male

เมือง ระยอง

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อนุบาลตากสินระยอง อ.1/4
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือ
สถานะผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ชื่อเล่นลูก
เคน และ คิน
อายุลูก
4 และ 9
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall:

Load Previous Comments