สมพร

Female

.

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
.
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
Internet
สถานะผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ชื่อเล่นลูก
.
อายุลูก
.
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall: