นางหทัยทิพย์ กลางบุญเรือง

Female

ปักธงชัย นครราชสีมา

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
หนังสือเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ ฉบับถามตอบ
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
เด็กชายสหรัฐ กลางบุญเรือง
อายุลูก
9 ปี
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: