ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

Male

Bangkok, Thailand

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
จะเอาไปสอนเด็กด้อยโอกาส
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
คุณผึ้งรายการครอบครัวเดียวกัน
สถานะผู้ปกครอง
อา
ชื่อเล่นลูก
พิงกี้

Comment Wall: