แม่น้องนาเดีย

Female

เพชรบุรี

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
ชอบ และสนใจเรื่องภาษาที่สามเป็นการส่วนตัว และเห็นว่าดีต่ออนาคตลูก
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
เว็บไซต์ ทีวี
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
นาเดีย
อายุลูก
2.2 ปี
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall: