English Club

ห้อง ภาษาอังกฤษ รวมกันถาม ช่วยกันตอบ

ใครมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ให้รวมมาถามที่ห้องนี้ครับ และอยากจะให้เพื่อนทุกคนที่พอเป็นภาษาอังกฤษช่วยกันตอบครับ จะได้เป็นสังคมแบ่งปัน ช่วยกันครับ ผิดถูกไม่เป็นไร เพื่อนๆจะมาช่วยกันแก้ไข แม่บ้านห้องคือ คุณแพท