เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

 

 

1. มานี่เร็ว ๆ มาเล่นกับน้องหน่อยครับ

2. แกะ /ฉีก ขนมให้หน่อย  / เปิดขวดน้ำให้หน่อย

3. ปิดให้สนิทนะ เดี๋ยวหก

4. กล่องข้าวหนู หนูต้องกินให้หมดนะ

5. ปล่อย (เค้าจับของที่ไม่ควรจับ)

6. กินข้าวให้เสร็จก่อน แล้วค่อยไป / ค่อยเล่น

7. รอก่อน แม่ทำงานก่อน

8.อย่าพูด/ทำ/เล่น/นิสัย แบบนี้

 9.เดินดี ๆ ระวังล้ม / ไม่ต้องวิ่ง

10. ไปเล่นกับพี่ ๆ เค้านะ เด๋ว ม๊ามี๊ทำงานก่อน

11. อย่าไปเล่นใกล้บ่อน้ำ / ไฟ

12. อย่าเอามือเข้าปาก มันสกปรก เด๋วปวดท้อง ไม่สบายนะ

ขอบคุณมาก ๆๆ ค่ะ

Views: 627

Replies to This Discussion

1. มานี่เร็ว ๆ มาเล่นกับน้องหน่อยครับ

Come over here and play with little brother/sister.

2. แกะ /ฉีก ขนมให้หน่อย  / เปิดขวดน้ำให้หน่อย

Open the snack bag. /  Unscrew the cap.

3. ปิดให้สนิทนะ เดี๋ยวหก

Screw the cap back firmly, otherwise you will spill it.

4. กล่องข้าวหนู หนูต้องกินให้หมดนะ

This is your meal box, you should eat it up.

5. ปล่อย (เค้าจับของที่ไม่ควรจับ)

Unhand it.

6. กินข้าวให้เสร็จก่อน แล้วค่อยไป / ค่อยเล่น

Finish your meal before playing.

7. รอก่อน แม่ทำงานก่อน

I am busy, wait a minute.

8.อย่าพูด/ทำ/เล่น/นิสัย แบบนี้

Don't do it , don't act like this, don't speak like this.

 9.เดินดี ๆ ระวังล้ม / ไม่ต้องวิ่ง

Walk carefully, don't run. Otherwise you might fall down.

10. ไปเล่นกับพี่ ๆ เค้านะ เด๋ว ม๊ามี๊ทำงานก่อน

I have work to do, so you should play with your friends/them.

11. อย่าไปเล่นใกล้บ่อน้ำ / ไฟ

Don't play around a well / fire.

12. อย่าเอามือเข้าปาก มันสกปรก เด๋วปวดท้อง ไม่สบายนะ

Don't put your fingers into your mouth, they are dirty. You might get the germ and sick.

1. มานี่เร็ว ๆ มาเล่นกับน้องหน่อยครับ

come quickly,let's play with your sister/brother.

 

2. แกะ /ฉีก ขนมให้หน่อย  / เปิดขวดน้ำให้หน่อย

Tear it off please/open it / unwrap it .

 

3. ปิดให้สนิทนะ เดี๋ยวหก

Close it firmly.It will spill.

 

4. กล่องข้าวหนู หนูต้องกินให้หมดนะ

This is yours. You have to eat it all up.

 

5. ปล่อย (เค้าจับของที่ไม่ควรจับ)

Let go of  your hand.

 

6. กินข้าวให้เสร็จก่อน แล้วค่อยไป / ค่อยเล่น

Finish your meal first and then you can go to play.

 

7. รอก่อน แม่ทำงานก่อน

 You have to wait  for me  until I have finished doing my work.

 

8.อย่าพูด/ทำ/เล่น/นิสัย แบบนี้

You should not say/do/play  like this.

 

 9.เดินดี ๆ ระวังล้ม / ไม่ต้องวิ่ง

Walk nicely,you are gonna fall down/ You don't have to run.

 

10. ไปเล่นกับพี่ ๆ เค้านะ เด๋ว ม๊ามี๊ทำงานก่อน

Go to play with your brother.Let me do my work first.

 

11. อย่าไปเล่นใกล้บ่อน้ำ / ไฟ

Don't play by the well.

 

12. อย่าเอามือเข้าปาก มันสกปรก เด๋วปวดท้อง ไม่สบายนะ

Don't put your dirty hand into your mouth.You will get stomach ache.

แชร์เพิ่มด้วยนะครับ

1. มานี่เร็ว ๆ มาเล่นกับน้องหน่อยครับ

->  Come here quick/quickly.  Let's play with him.

2. แกะ /ฉีก ขนมให้หน่อย  / เปิดขวดน้ำให้หน่อย

- Open the bag for me please/ Rip the bag open please.   Unscrew the cap หรืออีกแบบ Twist the cap off please.

3. ปิดให้สนิทนะ เดี๋ยวหก

-> Put the cap back on tightly /  screw the cap back tightly or you'll spill it.

4. กล่องข้าวหนู หนูต้องกินให้หมดนะ

->  This is your lunchbox and you have to finish all the food in it.

5. ปล่อย (เค้าจับของที่ไม่ควรจับ)

->  Let go of it.

6. กินข้าวให้เสร็จก่อน แล้วค่อยไป / ค่อยเล่น

->  Finish your food first before you play.

7. รอก่อน แม่ทำงานก่อน

->  Hang on.  Let me finish my work first.

8.อย่าพูด/ทำ/เล่น/นิสัย แบบนี้

->  Knock it off / Cut it out!   =  เป็นการบอกให้หยุดในสิ่งที่พูด / เล่น /ทำอยู่เพราะเราคิดว่ามันไม่ดีและทำให้เรารำคาญ

 9.เดินดี ๆ ระวังล้ม / ไม่ต้องวิ่ง

->  Watch your step. Don't run.  I don't want you to fall over.

10. ไปเล่นกับพี่ ๆ เค้านะ เด๋ว ม๊ามี๊ทำงานก่อน

->  Go (and) play with them.  I have something to do here.

11. อย่าไปเล่นใกล้บ่อน้ำ / ไฟ

->  Don't go near the well/ fire.

12. อย่าเอามือเข้าปาก มันสกปรก เด๋วปวดท้อง ไม่สบายนะ

->  Don't put your dirty fingers/hands in your mouth.  You'll get tummy ache.

ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service