เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

1. สีที่ทาออกมาจริงๆ จะไม่เหมือนกับสีที่เห็นในโบชัวร์  แต่จะใกล้เคียงกัน  (เวลาที่เราเลือกสีจากโบชัวร์)

2. คอมพิวเตอร์ติดไวรัส

3. คุณพ่อจะเปลี่ยนยางในรถจักรยาน

4. I think homepro has installation service, we will ask the staff.

    แม่คิดว่า ที่โฮมโปรบริการติดตั้งนะ เราถามพนักงานได้

5. How do you get this building?  (เล่นเกมส์)

    แม่ได้ตึกนี้มาได้อย่างไร

    5.1   I bought it when I reached the level requirent.

           ฉันซื้อมาเมื่อไปถึงด่านที่เข้ากำหนดไว้ว่าซื้อได้

    5.2  There is a level requirent for buying this building.

            ต้องไปถึงด่านที่เขากำหนดไว้จึงจะซื้อตึกนี้ได้

6.  We have to reach the goal in 7 times, we will win.  (เล่นเกมส์)

    เราต้องไปถึงเป้าหมายภายใน 7 ครั้ง เราจึงจะชนะ

7. I sent the message to my friend on facebook to see if he is home tomorrow.

    หนูส่งข้อความไปหาเพื่อนถามว่าพรุ่งนี้อยู่บ้านหรือเปล่า

8. เขาเป็นคนนอนหลับยาก /  นอนหลับง่าย

9. I can't help you every single time.  ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้ทุกครั้งหรอกนะ

    ตรง  every single time   ถ้าตัดคำว่า single  ออก เป็น every time  ความหมายจะเปลี่ยนไหมคะ

10. ก่อการร้าย   ใช้ว่าอะไรคะ

11. She doesn't have a cold, but she has a sinus. So she need to see the specialist.

      เธอไม่ได้เป็นหวัด แต่เป็นโรคไซนัส  ดังนั้นต้องไปหาหมอเฉพาะทาง      

Views: 538

Replies to This Discussion


แชร์คะ

1. สีที่ทาออกมาจริงๆ จะไม่เหมือนกับสีที่เห็นในโบชัวร์  แต่จะใกล้เคียงกัน  (เวลาที่เราเลือกสีจากโบชัวร์)
After the paint is dry, it might not be exactly as in the catalog. But it's pretty close.

2. คอมพิวเตอร์ติดไวรัส
The computer got virus.

3. คุณพ่อจะเปลี่ยนยางในรถจักรยาน
Daddy will replace the bicycle inner tube.

4. I think homepro has installation service, we will ask the staff.  แม่คิดว่า ที่โฮมโปรบริการติดตั้งนะ เราถามพนักงานได้
ได้ค่ะ หรือ I think Homepro offers installation service. We can check with the staff.

5. How do you get this building?  (เล่นเกมส์)    แม่ได้ตึกนี้มาได้อย่างไร
How did you get this building?

    5.1   I bought it when I reached the level requirent. ฉันซื้อมาเมื่อไปถึงด่านที่เข้ากำหนดไว้ว่าซื้อได้
I bought it when I got to the required level.

    5.2  There is a level requirent for buying this building. ต้องไปถึงด่านที่เขากำหนดไว้จึงจะซื้อตึกนี้ได้
There is a level requirement to buy this building. You have to be at that level to be able to buy this building.

6.  We have to reach the goal in 7 times, we will win.  (เล่นเกมส์)    เราต้องไปถึงเป้าหมายภายใน 7 ครั้ง เราจึงจะชนะ
We have to reach the goal within 7 tries in order to win the game.
We have 7 chances to reach the goal in order to win the game.
We have 7 chances to win the game.

7. I sent the message to my friend on facebook to see if he is home tomorrow.    หนูส่งข้อความไปหาเพื่อนถามว่าพรุ่งนี้อยู่บ้านหรือเปล่า
ขอแก้นิดนึงนะค่ะ .... if he will be home tomorrow.

8. เขาเป็นคนนอนหลับยาก /  นอนหลับง่าย
He can't fall asleep quickly.
He falls asleep easily.


9. I can't help you every single time.  ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้ทุกครั้งหรอกนะ

    ตรง  every single time   ถ้าตัดคำว่า single  ออก เป็น every time  ความหมายจะเปลี่ยนไหมคะ

ตามความเห็นของจิ๊บ ความหมายจะไม่เปลี่ยนมากค่ะ แต่ว่า ถ้าเพิ่ม single เข้าไปจะเป็นการเข้าไปเพิ่มอารมณ์ เน้นกว่าเดิม


10. ก่อการร้าย   ใช้ว่าอะไรคะ
terrorist attack = การก่อการร้าย


11. She doesn't have a cold, but she has a sinus. So she need to see the specialist.    เธอไม่ได้เป็นหวัด แต่เป็นโรคไซนัส  ดังนั้นต้องไปหาหมอเฉพาะทาง      
ดีทีเดียวค่ะ อย่าลืมใส่ s ให้ need นะค่ะ เพราะ She needs...


6.  เราต้องไปถึงเป้าหมายภายใน 7 ครั้ง เราจึงจะชนะ
     We have to reach the goal within 7 tries in order to win the game.

    

      ตรง   tries  =  (n. pl.)  An attempt; an effort

                          earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something
      ถูกไหมค่ะ


ใช่ค่ะ

 แชร์อีกแบบเพิ่มจากป้าจิ๊บครับ

 

1. สีที่ทาออกมาจริงๆ จะไม่เหมือนกับสีที่เห็นในโบชัวร์  แต่จะใกล้เคียงกัน  (เวลาที่เราเลือกสีจากโบชัวร์)

->  The actual paint color may vary a little/slightly from the color shown in the catalog.  But they are pretty much the same.

2. คอมพิวเตอร์ติดไวรัส

->  อีกแบบ My PC got infected.

"be infected" ใช้กับคอมพิวเตอร์ = ติดไวรัส

3. คุณพ่อจะเปลี่ยนยางในรถจักรยาน

->  Daddy will change inner tube of the bicycle.

4. I think homepro has installation service, we will ask the staff.

    แม่คิดว่า ที่โฮมโปรบริการติดตั้งนะ เราถามพนักงานได้

->  ได้ครับ

7. I sent the message to my friend on facebook to see if he is home tomorrow.

    หนูส่งข้อความไปหาเพื่อนถามว่าพรุ่งนี้อยู่บ้านหรือเปล่า

-> ได้ครับ  หรือ will be home แบบป้าจิ๊บก็ได้นะครับ

8. เขาเป็นคนนอนหลับยาก /  นอนหลับง่าย

-> หากนอนหลับยากแบบเป็นปัญหาก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับ  He has trouble falling asleep. / He can fall asleep easily.

9. I can't help you every single time.  ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้ทุกครั้งหรอกนะ

    ตรง  every single time   ถ้าตัดคำว่า single  ออก เป็น every time  ความหมายจะเปลี่ยนไหมคะ

->  หากมี single ก็จะเน้นมากกว่า ไม่มีครับ  เหมือนกับว่า  ช่วยเธอในแต่ละครั้งทุก ๆครั้ง  กับ   ช่วยเธอทุกๆ ครั้ง ครับ

10. ก่อการร้าย   ใช้ว่าอะไรคะ

->  terrorist attack/activity หรือ an act of terrorism  ครับ

11. She doesn't have a cold, but she has a sinus. So she need to see the specialist.

      เธอไม่ได้เป็นหวัด แต่เป็นโรคไซนัส  ดังนั้นต้องไปหาหมอเฉพาะทาง      

->  เพิ่มจาก "s" หลัง need แบบป้าจิ๊บ แล้วเปลี่ยน a sinus เป็น  sinus disease ก็ ok ครับ

ขอถามเพิ่มค่ะ

12. แคตตาล็อก  กับ   โบรชัวร์   ต่างกันอย่างไรค่ะ  (ชักงงๆ ค่ะ)

13. What is children's  the age requirement for this course?

     เด็กที่จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีอายุเท่าไร

14. I am not sure, but I think this course is for little child, between 4 and 8 years old.

     แม่ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าหลักสูตรนี้สำหรับเด็กระหว่าง 4 -8 ขวบ

15. Before the school start , there will be a back to school promotion at the shopping mall. So I will buy your new school shoes at that time.

     ก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอม จะมีโปรโมชั่นพวกสิ่งของต่างๆสำหรับนักเรียนขายในห้าง  แล้วแม่ค่อยซื้อรองเท้าให้หนูตอนนั้น

16. I have signed you up for 4 courses. But you will finish the third course 1 week before the school start.  We can hold 1 course left  within 1 year. Whenever we can schedule our time, we can get back to the class.

     แม่ลงไว้ 4 คอร์ส แต่หนูจะจบคอร์สที่ 3 ก่อนโรงเรียนเปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์  เราสามารถเก็บ 1 คอร์สที่เหลือไว้ได้ 1 ปี  เมื่อเราจัดตารางเวลาได้แล้วค่อยกลับไปเรียนต่อคอร์สที่ 4   


12. แคตตาล็อก  กับ   โบรชัวร์   ต่างกันอย่างไรค่ะ  (ชักงงๆ ค่ะ)
ตามความเข้าใจของจิ๊บนะค่ะ
catalog จะ list out items (จะมีรายการให้เลือก)  แต่ brochure จะให้ข้อมูล (provide information)


13. What is children's  the age requirement for this course?  เด็กที่จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีอายุเท่าไร

ได้ค่ะ หรือ What is the age {requirement, restriction}  for this course?

14. I am not sure, but I think this course is for little child, between 4 and 8 years old. แม่ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าหลักสูตรนี้สำหรับเด็กระหว่าง 4 -8 ขวบ
ได้ค่ะ หรือ I don't really know. I think.....
               I guess it is for.....

15. Before the school start , there will be a back to school promotion at the shopping mall. So I will buy your new school shoes at that time.

     ก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอม จะมีโปรโมชั่นพวกสิ่งของต่างๆสำหรับนักเรียนขายในห้าง  แล้วแม่ค่อยซื้อรองเท้าให้หนูตอนนั้น

ได้ค่ะ
หรืออีกทางเลือกค่ะ Before school starts, a shopping mall will have Back to School sales. Then, I will buy you new shoes because we can get a best bargain at that time.

16. I have signed you up for 4 courses. But you will finish the third course 1 week before the school start.  We can hold 1 course left  within 1 year. Whenever we can schedule our time, we can get back to the class.

     แม่ลงไว้ 4 คอร์ส แต่หนูจะจบคอร์สที่ 3 ก่อนโรงเรียนเปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์  เราสามารถเก็บ 1 คอร์สที่เหลือไว้ได้ 1 ปี  เมื่อเราจัดตารางเวลาได้แล้วค่อยกลับไปเรียนต่อคอร์สที่ 4  

ก็ได้นะค่ะ อย่าลืมเติม s ให้ start ตรง school starts.... นะค่ะ

แชร์อีกเวอร์ชั่นค่ะ
I have signed you up for 4 courses. However, you would be able to finish only 3 courses before school starts. For the last course, it will expire within one year. So, after we are done arranging your class schedule, we will see when you can take this course.


ขอบคุณค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service