เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

อยากรบกวนขอทราบ เรื่อง เทนส์ทั้งสิบสองจะได้ไหมคะ ขอบคุณมากคะ

Views: 2166

Replies to This Discussion

ออกตัวไว้ก่อนนะครับ ว่าไม่แม่นเรื่องการใช้ Tense เท่าที่ควรใช้ผิดใช้ถูกเหมือนกัน แต่นำมาให้อ่านเป็นความรู้ครับ (ที่นำมาลงอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ)

Tense จะมีรูปพื้นฐาน 3 Tense คือ

1. Present Tense
2. Past Tense
3. Future Tense

และจะมีรูปหลักในการใส่เพิ่มอีก 3 รูป (จริง ๆ มีแค่ 2 รูปแต่รูปที่ 3 เกิดจากการนำรูปที่ 2 และรูปที่ 1 มารวมกัน)

รูป Continuous (Progressive )
รูป Perfect
รูป Perfect Continuous
(คือการนำ รูป Perfect + รูป Continuous)

*** รูปที่เกิดจากพื้นฐานของ Tense แต่ละ Tense จะเรียกว่าเป็นรูป Simple ***
ซึ่งสามารถเขียนเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ โดยที่
S แทน Subject หรือ ประธาน นั่นเอง
V แทน Verb โดยจะมีทั้ง ช่องที่ 1, 2, 3 และเติม ing

Present Tense
1. Present Simple Tense (S + V1)
2. Present Continuous Tense (S + is / am / are + V+ing)
3. Present Perfect Tense (S + has/have + V3)
4. Present Perfect Continuous Tense (S + has /have + been + V+ing)

Past Tense
1. Past Simple Tense (S + V2)
2. Past Continuous Tense (S + was /were + Ving)
3. Past Perfect Tense (S + had + V3)
4. Past Perfect Continuous Tense (S + had + been + Ving)

Future Tense
1. Future Simple Tense (S+ will / shall + V1)
2. Future Continuous Tense (S + will / shall + be + Ving)
3. Future Perfect Tense (S + will/shall + have + V3)
4. Future Perfect Continuous Tense (S + will /shall + have + been + Ving)

ส่วนการใช้นั้นต้องอธิบายกันอีกยาวยืดดดดดดดดดดดดดเลยล่ะครับ แนะนำให้จำรูปต่าง ๆ ให้ได้ก่อนแล้วลองไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมครับ น่าจะได้สิ่งที่ต้องการทราบทั้งหมด จริง ๆ ก็มีตัวอย่างของแต่ละ Tense แต่เกรงว่าจะยาวเกินไปและจะสิ้นเปลืองพื้นที่แสดงความคิดสำหรับสมาชิกท่านอื่น ๆ หน่ะครับ
ลองซื้อหนังสือ รู้ทันสันดาน tense มาอ่านซิค่ะ จะอธิบายทั้ง 12 tense ที่เราข้องใจได้ค่ะ
ขอบคุณคุณพ่อน้องเบลสมากเลยคะ เด๊ยวจะพยายามจำรูปเทนส์ให้ได้คะ เป็นประโยชน์มากมากเลยคะ แต่ถ้ามีอธิบายวิธีการใช้ด้วยก็ดีคะ อิอิ ขอมากไปเปล่าคะเนี่ย จะหาหนังสืออ่านเองก็ลำบาก พอดีอยุ่ที่ญี่ปุ่นอะคะ มีแต่อธิบายเป็นญี่ปุ่นอ่านม่ายออกคะ
และขอบคุณคุณแม่น้องคัมปายด้วยคะ อยากได้มากเลยคะหนังสือเริ่องรู้ทันสันดานเทนส์มากเลยคะ แต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยไม่รู้จะไปซิ้อที่ไหน ต้องรอปีหน้าคุณยายกลับมาจากเมืองไทย จะฝากให้ซิ้อมาให้คะ
เห็นด้วยกับ หนังสือ รู้ทันสันดาน Tense ครับ อ่านง่ายดี เคยอ่านเมื่อนานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ซื้อเลย เห็นใจคนไกลบ้านมาเพิ่มเติมให้ครับ

เมื่อรู้รูปแบบแล้ว ก็มาดูกันต่อว่า มันใช้ตอนไหนกัน (จริงๆเอาแต่หลักๆก็พอ(ตัวสีเหลือง) tense ประหลาดช่างมันไปก่อน อิ ๆ )

1. Present Simple

แสดงการกระทำที่ทำเป็นประจำ มีคำบอกพวก always , often , every , seldom ( บอกว่าไม่บ่อยก็ใช่ )
แสดงความจริงทางวิทยาศาสตร์ สัจธรรม สุภาษิต
แสดงความจริงขณะที่พูดอยู่
เช่น
I watch TV everyday.
The world is round.
Dang and Dam are brothers.

2. Present Continuous

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ มักมีคำบอกเวลา เช่น now , at the moment , litsen! look!
บอกอนาคตอันใกล้ ( coming soon )
ป.ล. กิริยาที่ใช้บ่งบอกความรู้สึก ความคิด มักไม่ใช้รูป ing เช่น see , hear , feel ,smell , want , agree (และอีกมากมาย)

เช่น
Asukais talking on the phone now.
TheEnd of Evangelionis coming soon to the theater near you.

3. Present Perfect

ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน มักมีคำว่า since , for , so far
ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปแล้ว แต่ผลของการกระทำยังอยู่
แสดงเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไป มักมีคำว่า just , yet , already , recently , lately , finally , eventually
ใช้กับเหตุการณ์ที่ เคย/ไม่เคยทำ บอกจำนวนครั้งในอดีต มักมีคำว่า ever , never , once , twice ,again and again ...
เช่น
I have likedjapanese animationever since I was a child.
I have turned on the radio.
I have already read this book.
Have you ever been to Neo-Tokyo?

4. Present Perfect Continuous

ใช้เหมือน Present Perfect แต่เน้นความต่อเนื่องของเวลาว่ายาวนาน มักมีคำว่า all week , all day ..
และใช้เน้นว่าจำดำเนินต่อเรื่อยไปในอนาคตด้วย เช่น
I have been sitting here since 6 o'clock ( คือเน้นว่านั่งมานานแล้วแล้วก็จะนั่งต่อไป)
แต่ถ้าเป็น I have sat here since 6 o'clock ( บอกว่านั่งมานานแล้วต่อไปจะเป็นไงไม่รู้)

5. Past Simple

ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ได้จบลงไปแล้ว มักมีคำบอกเวลาดังนี้ yesterday , in the past , ago , in 1983 (ปีอดีต) , the other day , last (

night , week ... ) คำว่า"used to" ซึ่งเป็นการใช้กับสิ่งที่เคยทำเป็นประจำในอดีต แต่ตอนนี้เลิกทำแล้ว คำว่า "used"ในความหมายนี้ จึงเติม ed เสมอ เช่น
Dang saved my life yesterday.
She used to drink milk every night.

6. Past Perfect

ใช้เป็น Combo กับ Past Simple โดยที่ ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ที่เกิดก่อนใช้ Past Perfect ที่เกิดที่หลังใช้ Past Simple เช่น
She had finished her breakfast before I arrived.

7. Past Continuous

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีต
ใช้กับ 2 เหตุการณ์ในอดีต ( Combo กับ Past Simple อีกแล้ว )
เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ ( ใช้ Past Continuous ) แล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก ( ใช้ Past Simple )
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่ดำเนินไปพร้อมๆกันในอดีต มักมีคำว่า while , as เชื่อม เช่น
At 8 o'clock last night , she was studying.
While I was walking down the street , it began to rain.
You were running in the park while I was swimming in the pool.

8. Past Perfect Continuous

ใช้เหมือน Past Perfect แต่เน้นว่า มีเหตุการณ์อย่างแรกดำเนินมาเรื่อยจนมีเหตุการณ์หลังเกิดขึ้น เช่น
The police had been looking for the criminal for 2 years before they caught him.

9. Future Simple

แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต มีคำบอกเวลาคือ tomorrow , next (time,month...) , soon , shortly

be going to ต่างกับ will,shall ตรงไหน ??

will shall แสดงความเต็มใจทำให้ (ไม่ได้วางแผน)
be going to แสดงการวางแผนล่วงหน้า
แต่ถ้าคาดการณ์ว่าอาจเกิดในอนาคตใช้ได้ทั้ง2อย่าง

กรณีต่อไปนี้ห้ามใช้ be going to แทน will shall


เหตุการณ์แทนความจริง ไม่นิยมใช้กับ V1 ที่แสดงความรับรู้ ความคิดเห็น ไม่นิยมใช้กับ if clause
แต่ถ้าประโยคมีคำเชื่อมพวก when,before,after,as soon as,until ประโยคที่ติดกับคำเชื่อมจะเป็น present Simple แต่อีกประโยคจะเป็น

Future Simple

เช่น
Ask your teacher about it. She will help you.
I'm going to paint my bedroom tomorrow.
Ice will melt in a few minutes.
I will love you forever.
I will buy you a cake if you give me money.

10. Future Continuous

ใช้กับการคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆในเวลาจุดนั้นในอนาคต เช่น
At the same time tomorrow , I will be sitting here.

11. Future Perfect

ใช้คาดการณ์ว่าจะกระทำในอนาคตและจะเสร็จสิ้นเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง มักมีคำว่า by next week , by tomorrw by 9 o'clock เช่น
I will have finished my homework by the time I go out on a date tonight.

12. Future Perfect Continuous

ใช้คล้ายกับ Future Perfect แต่เน้นว่าอาจมีการดำเนินต่อไป เช่น
I will go to bed at 10 PM. He will get home at midnight.
At midnight, I will be sleeping.
I will have been sleeping for 2 hours by the time he gets home.
ว๊าว ขอบคุณมากคะ คุณพ่อน้องเบลส เหมือนเทวดามาโปรด คุณพ่อน้องเบลสเป็นครูหรือเปล่าคะ แบบว่าอธิบายได้สุดยอดเหมือนเป็นครูเลยคะ ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีอธิบายให้ยาวยาวแบบนี้คงพิมพ์จนเมือยแย่เลย ขอบคุณแบบสุดสุดไปเลยคะ
ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจดี ๆ จากคุณ ต้นไม้ของแม่ และคุณอรดา ผมเองไม่ได้เป็นครูสอนหรอกครับ ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่ว ๆ ไปนี่แหละ แต่ว่าอาจจะมีทักษะตรงหาความรู้ทาง internet มากหน่อย ก็เท่านั้นครับ เลยหาบทความดี ๆ มาแบ่งปันกันได้ ถ้ายังไม่จุใจดูที่นี่ เพิ่มเติมนะครับ http://www.freewebs.com/wichaimakyou/Tensemenu.html เป็นเวบของครูคนไทย มีตัวอย่างอธิบายไว้ดีทีเดียว แต่ไม่สะดวกเวลาจะย้อนกลับไปหาหน้าเมนูหลักต้องกดปุ่ม back แค่นั้นเองครับ ลองดูครับเผื่อจะได้กลับไปสอนผมมั่ง .....
ขอบคุณมากๆนะคะ คุณอ้อมและคุณพ่อน้องเบลส ------เทวดามาโปรดจริงๆค่ะ-------

ต้องมาอ่านใหม่เพื่อไว้เป็นอ้างอิงเวลาสอนลูกจริงๆค่ะ มีประโยชน์มากๆค่ะ
พอดีมีfileนี้ ที่เกี่ยวกับ tense นะคะไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้รึป่าวยังงัยลองดูล่ะกันนะคะ
Attachments:
ขอบคุณคุณคิงส์อีกครั้งคะ แอบเห็นชื่อคุณฤคิงส์ในกระทู้อืน และขอบคุณคุณnumuminด้วยคะ
คุณต้นไม้ของแม่ พิมพ์ให้เสร็จแล้วนะคะ ขอค่าเหนื่อยหน่อยดิ่ (อ่ะ ย้อเย่น ^ ^ )

โพสต์เป็นไฟล์น่าจะอ่านรู้เรื่องกว่านะ
Attachments:
โอ้โห..... สุดยอดไปเลยครับ ที่แท้ก็แอบซุ่มทำหนังสืออยู่นี่เอง ขอปรบมือให้กับความขยันครับ ที่นี่ช่างเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันขนานแท้จริง ๆ
ค่าเหนื่อยให้เป็นจุ๊บๆ แทนได้ไหมคะ น่ารักจังเลยค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service