เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

หนังสือติวเข้าสาธิตด้วยมือพ่อแม่เอง! ผู้อ่าน โปรดพิจารณา

ข้อความที่นำมาเป็นเพียงคำแนะนำผู้อ่าน โปรดพิจารณา

อยาก แนะนำหนังสือแบบฝึก.ดติวเข้าสาธิต ด้วยมือหัตถาครองพิภพเอง พวกติวเตอร์ดัง ๆ ก็ใช้สอนอยู่ และข้อสอบปีนี้ทั้งสามสาธิตต้องการหนีบรรดาพวกนี้ พวกพ่อแม่ ที่มีลูกเก่งจะรู้ว่า สอนเองก็ได้ ไม่น่าไปเสียบรรดาติวเตอร์ที่คิดแพงกว่าแถวโรงเรียนกวดวิชาแถวสยามเสีย.ก จึงอยากแนะนำบรรดา พ่อแม่รุ่นต่อไป พินิจ พิจารณา ตรึกตรองให้ดี ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วย อย่าบ้าตามกระแส สงสารลูกน้อยตาดำ ๆ ถ้าพ่อแม่ อดทน ใจเย็น คิดแบบเด็ก ๆ ก็สามารถสอนลูกน้อยเองได้แล้วค่ะ
จึงอยากแนะนำหนังสือต่อไปนี้
เล่ม 1 แบบทดสอบ เตรียมความพร้อม ปัญญา-เชาวน์ Qquiz vol. 1
สอนเรื่อง
ทักษะการสังเกต
-ภาพซ้อน
-เงาซ้อน
-ภาพต่อกัน
-ภาพหมุน
ทักษะกระบวนการคิด
-อนุกรมแถวเดียว
-อนุกรมวงกลม
-อนุกรม 9 ช่อง
-คิดในวงกลม
-เหตุผล
-เหตุผลวิเคราะห์
-ลูกเต๋า
-มองต่างมุม
-มองต่างมุน Top view

-แบ่งสัดส่วน
ทักษะทางคณิตศาสตร์
-นับบล็อค
-ฝึกสังเกตุ - นับจำนวน
-เซ็ต
-แทนค่าน้ำหนัก 2 คาน
-แทนค่าน้ำหนัก 3 คาน
ความรู้รอบตัว
-ความรู้รอบตัว
-การจัดหมวดหมู่
เวลาสัมพันธ์กับกิจกรรม
แนะวิธีการสอน สำหรับผู้ปกครอง เพื่อการเรียนรู้อยากสนุกสนาน
-วิธีการสอน เรื่องภาพซ้อน - เงาซ้อน
-วิธีการสอนเรื่องภาพหมุน
-วิธีการสอนเรื่องอนุกรมแถวเดียว
-วิธีการสอนเรื่องอนุกรม 9 ช่อง
-วิธีการสอนเรื่องคิดในตาราง 9 ช่อง
-วิธีการสอนเรื่องลูกเต๋า
-วิธีการสอนเรื่องแบ่งสัดส่วน
-วิธีการสอนเรื่องแทนค่าน้ำหนัก
(บรรดา พ่อ แม่ที่ยังติวลูกไม่เป็น สามารถอ่านส่วนนี้จะเข้าใจ และสามารถสอนลูกได้ดีทีเดียว ขอเน้น เวลาสอนค่อย ๆ อธิบาย และพยามยามอธิบายเป็นรูปภาพนะค่ะ ให้เป็นรูปธรรมค่ะ เด็กยังคิดเองไม่เป็นค่ะ

เฉลยท้ายเล่ม

เล่ม แบบทดสอบ เตรียมความพร้อม ปัญญา-เชาวน์ Qquiz vol 2
สอนเรื่อง
ทักษะการสังเกต
-ภาพเหมือน - ต่าง
-ภาพซ้อน
-ต่อลายภาพ 2 มิติ
-สมมาตร
-ภาพตรงข้าพ
-ภาพสะท้อนน้ำ
ทักษะกระบวนการคิด
-ความสัมพันธ์ 2 แกน
-แบ่งทีละเท่า ๆ กัน
-แทนสัญลักษณ์จัดหมวดหมู่
-ภาพที่หายไปจาด
-พับ-ลดทีละเท่า ๆ กัน
ความรู้รอบตัว
-จัดหมวดหมู่
-ระดับน้ำ
-ระดับน้ำ (การแทนที่)
-จม - ลอย
แนะนำวิธีการสอน สำหรับผู้ปกครอง
-วิธีการสอนเรื่อง-ภาพตรงข้าม
-ภาพสะท้อนน้ำ
-พับ-ตัด 2 ส่วน
-เพิ่มทีละเท่า ๆกัน
-ลดทีละเท่า ๆ กัน

ระดับน้ำ
เฉลยท้ายเล่ม
เล่ม 3-6 แบบฝึกตาและมือให้สัมพันธ์กัน เล่ม 1-4 ของ อาจารย์ พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ (บ้านของเล่น) และ ลักษณ์ยุทธ ตรีชัย
แบบ ฝึกหัดทั้ง 4 ชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กใช้ตาและมือทำงานพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต อย่างละเ.ยดลออ มีความรอบคอบและมั่นใจในการปฏิบัติตามคำสั่ง
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
เล่มที่ 7 ติวลูกเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต เล่ม 1 ของ PASS
สอนเรื่อง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์
การจัดลำดับภาพต่อเนื่อง
การหาภาพที่สมบูรณ์
การเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำหนัก ระยะทาง พื้นที่ว่าง
ความรู้เรื่องเวลาและนาฬิกา
และเฉลย
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-23 22:43:35

เล่มที่ 8 ติวลูกเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต เล่ม 2 ของ PASS
สอนเรื่อง
การจำแนกความเหมือนความต่าง
ลำดับเหตุการณ์
การหาภาพที่สมบูรณ์
การวาดภาพตามแบบที่กำหนด
จริยธรรม และความรู้รอบตัว
และเฉลย
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-23 22:51:11

เล่มที่ 9 ติวลูกเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต เล่ม 3 ของ PASS
สอนเรื่อง
ทักษะการฟัง
ทักษะกระบวนการคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์
และเฉลย
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-23 22:56:40

เล่มที่ 10-14 ของ ดอกหญ้าวิชาการ
เสริมทักษะพื้นฐานระดับอนุบาล เพื่อสอบเข้า ป.1 เล่ม 1-5 ของ อ. สุภัทรา ฤทธิบุตร
เล่มที่ 15-18 ของดอกหญ้าวิชาการ
เสิรมทักษะพื้นฐานระดับอนุบาล 3 เตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 1-4 ของ อ. ทองทิพย์ วงศ์หลิว
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-23 23:31:08

เล่มที่ 19 เกี่ยวกับการฟัง
แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ป.1 ของ The Book ผู้แต่ง อ. ทินรัตน์ จันทราทินันท์
เกี่ยวกับการฟัง จับใจความ เล่มนี้ ครูติวมีกันทุกคน
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-23 23:40:18
เล่มที่ 20 เชาวน์ไว แบบทดสอบเตรียมความพร้อม ของ ห้องเรียน
สอนเรื่อง
จับคู่---เกมฝึกสังเกต บอกประเภทของสิ่งต่างๆ
การต่อภาพ---เกมฝึกทักษะการสังเกต เสริมสร้างไหวพริบ
ตัดกระดาษ
ความต่อเนื่อง---เกมฝึกสังเกต ความสัมพันธ์
เติมเส้น
ภาพปริศนา---เกมพัฒนาความคิด เสริมสร้างสติปัญญา
ภาพตรงข้าม---เกมฝึกสังเกต เสริมสร้างไหวพริบ
ข้อสอบปีนี้ออกแนวนี้ค่ะ
และครูติวที่ดัง ๆ ใช้ถ่ายเอกสารให้ทำค่ะ
ส่วน ใหญ่ พ่อแม่ที่มีลูกคนโตเรียนกับครูติวที่ดัง ๆ (สมัยยังคิดถูกอยู่) รู้กันหมด พอคนต่อไปก็จะติวเอง เพราะรู้มากแล้ว ขอย้ำบางส่วนจะไม่บอกคนอื่นเพราะเป็นการเพิ่มคู่แข่งให้กับลูกตัวเองในปี เดียวกันค่ะ
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-24 21:51:00

เล่มที่ 21-26 (6 เล่มนี้ต้องมี)
แบบ ฝึกทักษะเด็กปฐมวัย สำหรับเตรียมสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม1-6 โดย วรมน สอนสมบุญ จบการสึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 เล่มนี้ ครูที่ดังที่สุด 2 จ้าว ใช้สอนเด็กช่วง Intensive ที่ผ่านมาค่ะ
มีขาย ที่ Seven ที่มีร้านหนังสืออยู่ภายใน ถ้าพ่อแม่บางรายไม่ได้สนใจ หรือ ลองเปิดดู ก็ไม่ได้ซื้อ
แต่ถ้าพ่อแม่ที่ติวลูกอยู่ จะรู้ว่าเป็นแบบฝึกหักที่สุดยอด.กจ้าวหนึ่ง ไม่แพ้ PASS 3 เล่ม!
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว
โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-24 22:15:41

เล่มที่ 27 เสริมไอคิว ของ ห้องเรียน
สอนเรื่อง
จับคู่
ภาพตรงข้าม
เติมเส้น
ภาพปริศนา
ความแตกต่าง
ความต่อเนื่อง
การต่อภาพ
เล่มที่ 28 ฉลาดคิด ของห้องเรียน
เล่มท่ 29 สมองไว ของห้องเรียน
เล่มท่ 30 ทางแสนกล ของห้องเรียน
เป็นเกมหาทางออก ฝึกมือไว้ลากเส้นผ่านช่องเล็ก ๆ เหมือนข้อสอบปีก่อน ฝึกสังเกต สร้างไหวพริบ และรู้จักศัพท์ชื่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ
เล่มที่ 31 คำตรงกันข้าม ของ หนังสือสายน้ำ
เป็นแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานภาษาไทย รู้จักความหมายของคำตรงกันข้าม
เล่มที่ 32 เรียนรู้ลักษณนาม ของหนังสือสายน้ำ
เป็นแบบฝึกหัดพร้อมรูปภาพให้รู้จักลักษณะนามของภาพต่าง ๆ ที่เด็กเห็นและรู้จักค่ะ

เล่มที่ 33 เตรียมความพร้อม ความรู้ทั่วไป ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 34 เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 35 เตรียมความพร้อม เชาวน์ปัญญา ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 36 เตรียมความพร้อม ภาษาไทย ของ ปิกัสโซ
เล่มที่ 37 ลากเส้นก่อนเขียน ของปิกัสโซ


เล่มที่ 38-43
หนังสือชุด กระบวนการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย ของเอ็ด-เทค (6 เล่ม)
เล่มที่ 44-65
เตรียมความพร้อมปฐมวัย อายุ 4-5 ปี กิจกรรม บูรณาการ เล่ม 1-7 ของประพันธ์สาส์น
เรื่องราวเกี่วกับตัวเด็ก 4-5 ปี
บุคคลและสถานที่ 4-5 ปี
ธรรมชาติรอบตัว 4-5 ปี
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 4-5 ปี
เตรียมความพร้อมปฐมวัย อายุ 5-6 ปี กิจกรรม บูรณาการ เล่ม 1-7 ของประพันธ์สาส์น
เรื่องราวเกี่วกับตัวเด็ก 5-6 ปี
บุคคลและสถานที่ 5-6 ปี
ธรรมชาติรอบตัว 5-6 ปี
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 5-6 ปี
หมายเหตุ ต้องขอโทษ บรรดาครูติวพิเศษทั้งหลายด้วย ที่ออกมาบอกบรรดาพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องติว

โดย คุณแม่สาธิต 2550 เมื่อ 2007-03-24 22:58:00
ไม่ จำเป็นต้องทำทุกหน้า พ่อแม่ต้องคัดก่อน แล้วค่อยให้ลูกทำค่ะ ลืมบอกไป ถ้าสามารถรวมเป็นเรื่องเดียวกันจะยิ่งดีใหญ่ พยามยามสอนเป็นรูปธรรม ต้องคิดแบบเด็ก สอนให้เป็นรูปภาพ นอนแล้วค่ะ
พรุ่งนี้โชคดีทุกคนค่ะ
เล่ม ที่ 66 แบบฝึกหัดปฏิบัติการคิดส์ "ตะลุย วิทยาศาสตร์ รอบตัว" ของ RAINBOW เรียบเรียนโดย สุกัญญา แต้ศิริรัตนกุล ศษ.บ. (เกียรตินิยม). ทศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับ อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของรอบ ๆ ตัว ทั่งสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต อาหาร และสี เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
เล่มที่ 67 แบบฝึกหัด การอ่านจับใจความ ของ พว. ของ ป.1
เล่มท่ 68-76 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด (9 เล่ม) ของ พว.
เรียนรู้ไปกับลูกค่ะ พยามยามอธิบายให้เป็นรูปธรรม
ชุดดังกล่าว หาซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์ ราชดำเนิน สูนย์หนังสือจุฬาไม่มีค่ะ

   ขอบคุณที่มา

http://www.mamycenter.com/index.php?option=com_wrapper&view=wra...

Views: 3397

Reply to This

Replies to This Discussion

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ

อืม... ดูแล้วเหนื่อยแทนเด็กๆ สมัยนี้จังเลยนะคะ

คุณภาค่ะ หนังสือเป็นชุดใหญ่ใช่มั้ยคะ เท่าไหร่คะ สนใจค่ะ

เห็นแล้วสงสารเด็กๆ จังเลยค่ะ ต้องมาคร่ำเคร่งกับการเรียนขนาดนี้

เยอะมาก  เกินบรรยาย ขอบคุณนะค่ะ ทำให้ทราบว่าเราจะสอนลูกเรื่องอะไรบ้าง (สอนเพื่อสอบ55555  แม้จะแปลกๆๆก็ตามแต่เราก็ต้องทำเพราะเค้าเอาตัวนี้เป็นตัวรับเด็กๆๆเข้าเรียนนี่นา)  และลูกเราต้องเพิ่มเติมตรงไหน  เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะ

 

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2023   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service