ป้า-สุภา's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2024-04-20T23:27:17Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=3pvakwdc5hz6l&rss=yes&xn_auth=no 2 ขวบก็เล่านิทานได้ tag:go2pasa.ning.com,2009-08-09:2456660:Video:73632 2009-08-09T11:02:00.140Z ป้า-สุภา http://go2pasa.ning.com/profile/3pvakwdc5hz6l สาวน้อยคนนี้ก็เล่านิทาน 5 Litte Ducks จากความทรงจำ นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสำหรับคุณพ่อ-แม่ มือเก่ามือใหม่นะคะ สาวน้อยคนนี้ก็เล่านิทาน 5 Litte Ducks จากความทรงจำ นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสำหรับคุณพ่อ-แม่ มือเก่ามือใหม่นะคะ Chinese - Mandarin tag:go2pasa.ning.com,2009-08-09:2456660:Video:73630 2009-08-09T10:56:47.791Z ป้า-สุภา http://go2pasa.ning.com/profile/3pvakwdc5hz6l <a href="http://go2pasa.ning.com/video/chinese-mandarin"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942833929?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ไปเจอคลิปสาวน้อยน่ารักคนนี้เข้าค่ะ บนโลกเราหลากหลายชนชาติต่างภาษา แต่ต่างก็มีเอกลักษณ์นะคะ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/chinese-mandarin"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942833929?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ไปเจอคลิปสาวน้อยน่ารักคนนี้เข้าค่ะ บนโลกเราหลากหลายชนชาติต่างภาษา แต่ต่างก็มีเอกลักษณ์นะคะ tag:go2pasa.ning.com,2009-08-09:2456660:Video:73613 2009-08-09T09:29:48.271Z ป้า-สุภา http://go2pasa.ning.com/profile/3pvakwdc5hz6l <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:73613"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942833950?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:73613"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942833950?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> Your baby can read tag:go2pasa.ning.com,2009-07-03:2456660:Video:59739 2009-07-03T04:47:09.158Z ป้า-สุภา http://go2pasa.ning.com/profile/3pvakwdc5hz6l <a href="http://go2pasa.ning.com/video/your-baby-can-read"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942833065?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เด็กเราก็ทำได้นะ หนูน้อยคนนี้ Emily ค่ะ อายุ 1 ปี 5 เดือน <a href="http://go2pasa.ning.com/video/your-baby-can-read"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942833065?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เด็กเราก็ทำได้นะ หนูน้อยคนนี้ Emily ค่ะ อายุ 1 ปี 5 เดือน ฝึกการออกเสียงสำเนียง American tag:go2pasa.ning.com,2009-07-03:2456660:Video:59701 2009-07-03T03:06:21.579Z ป้า-สุภา http://go2pasa.ning.com/profile/3pvakwdc5hz6l <a href="http://go2pasa.ning.com/video/american-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942832487?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />คลิปเพลงฝึกออกเสียงตามตัวอักษร สำเนียงอเมริกัน มีสัญลักษณ์มือด้วยค่ะ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/american-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942832487?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />คลิปเพลงฝึกออกเสียงตามตัวอักษร สำเนียงอเมริกัน มีสัญลักษณ์มือด้วยค่ะ