ระวีวรรณ พาณิชย์เจริญสกุล's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2023-09-24T01:45:54Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=2aiv06pm8mvot&rss=yes&xn_auth=no Smart read book "the very hungry caterpillar"#cute##~# tag:go2pasa.ning.com,2013-12-04:2456660:Video:1228544 2013-12-04T05:16:55.062Z ระวีวรรณ พาณิชย์เจริญสกุล http://go2pasa.ning.com/profile/2aiv06pm8mvot <a href="http://go2pasa.ning.com/video/smart-read-book-the-very-hungry-caterpillar-cute"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942895476?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />วิดีโอที่สร้างด้วยแอ็พ Socialcam: <a href="http://socialcam.com">http://socialcam.com</a> <a href="http://go2pasa.ning.com/video/smart-read-book-the-very-hungry-caterpillar-cute"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942895476?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />วิดีโอที่สร้างด้วยแอ็พ Socialcam: <a href="http://socialcam.com">http://socialcam.com</a> Watering the pant. by baby. tag:go2pasa.ning.com,2011-06-28:2456660:Video:726764 2011-06-28T10:49:57.512Z ระวีวรรณ พาณิชย์เจริญสกุล http://go2pasa.ning.com/profile/2aiv06pm8mvot <a href="http://go2pasa.ning.com/video/watering-the-pant-by-baby"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942878219?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />He is 1.6 years old. He is a good helper. <a href="http://go2pasa.ning.com/video/watering-the-pant-by-baby"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942878219?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />He is 1.6 years old. He is a good helper. La Priere d'une Vierge , T.Badarzewska by Munchuporn (Mind) tag:go2pasa.ning.com,2011-06-28:2456660:Video:726595 2011-06-28T06:53:14.994Z ระวีวรรณ พาณิชย์เจริญสกุล http://go2pasa.ning.com/profile/2aiv06pm8mvot <a href="http://go2pasa.ning.com/video/la-priere-dune-vierge"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942878101?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />She plays for her brother to listen. She is an idol of her brother for loving musical. Now, she is 11 years old. <a href="http://go2pasa.ning.com/video/la-priere-dune-vierge"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942878101?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />She plays for her brother to listen. She is an idol of her brother for loving musical. Now, she is 11 years old. Baby love a piano. tag:go2pasa.ning.com,2011-05-09:2456660:Video:666006 2011-05-09T10:43:17.503Z ระวีวรรณ พาณิชย์เจริญสกุล http://go2pasa.ning.com/profile/2aiv06pm8mvot <a href="http://go2pasa.ning.com/video/baby-love-a-piano"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877144?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />He is 1.5 years old. He loves and practice a piano every day. He don't want momy or other people to catch or touch him. He would like to sit and play a piano... <a href="http://go2pasa.ning.com/video/baby-love-a-piano"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942877144?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />He is 1.5 years old. He loves and practice a piano every day. He don't want momy or other people to catch or touch him. He would like to sit and play a piano...