แม่ฮิโระจัง's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2020-06-02T15:37:57Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=1p609z02tyrou&rss=yes&xn_auth=no Flash card อย่างเร็ว tag:go2pasa.ning.com,2016-04-15:2456660:Video:1309275 2016-04-15T14:47:27.832Z แม่ฮิโระจัง http://go2pasa.ning.com/profile/1p609z02tyrou <a href="http://go2pasa.ning.com/video/flash-card-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942899654?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />คนแรกเริ่มภาษาที่ 2 ตอน 6 เดือน คนที่ 2 มีประสบการ์ณมากขึ้น ขอเริ่มเร็วหน่อยดีกว่า ฮิเดะ 2 เดือน กับ 22 วัน แม่เริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูกเป็นคำๆ พร้อมซายน์เบบี... <a href="http://go2pasa.ning.com/video/flash-card-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942899654?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />คนแรกเริ่มภาษาที่ 2 ตอน 6 เดือน คนที่ 2 มีประสบการ์ณมากขึ้น ขอเริ่มเร็วหน่อยดีกว่า ฮิเดะ 2 เดือน กับ 22 วัน แม่เริ่มคุยภาษาอังกฤษกับลูกเป็นคำๆ พร้อมซายน์เบบี... water challenge 2pasa tag:go2pasa.ning.com,2014-10-17:2456660:Video:1268451 2014-10-17T11:54:42.031Z แม่ฮิโระจัง http://go2pasa.ning.com/profile/1p609z02tyrou <a href="http://go2pasa.ning.com/video/water-challenge-2pasa-2"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942897865?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />สนับสนุนการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน <a href="http://go2pasa.ning.com/video/water-challenge-2pasa-2"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942897865?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />สนับสนุนการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน tong hua by Hirochan 4.7 years old. tag:go2pasa.ning.com,2013-10-28:2456660:Video:1222004 2013-10-28T03:35:34.746Z แม่ฮิโระจัง http://go2pasa.ning.com/profile/1p609z02tyrou <a href="http://go2pasa.ning.com/video/tong-hua-by-hirochan-4-7-years-old"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942895217?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ร้องเพลงจีนโชว์งาน star course ที่ the connecion ลาดพร้าว ครับ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/tong-hua-by-hirochan-4-7-years-old"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942895217?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ร้องเพลงจีนโชว์งาน star course ที่ the connecion ลาดพร้าว ครับ play time tag:go2pasa.ning.com,2012-05-11:2456660:Video:1019809 2012-05-11T08:42:21.470Z แม่ฮิโระจัง http://go2pasa.ning.com/profile/1p609z02tyrou <a href="http://go2pasa.ning.com/video/play-time"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942882818?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />3.2 years, 2nd languate of Hirochan. <a href="http://go2pasa.ning.com/video/play-time"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942882818?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />3.2 years, 2nd languate of Hirochan. Fairy tale-Hirochan.AVI tag:go2pasa.ning.com,2012-04-12:2456660:Video:1009667 2012-04-12T16:46:20.151Z แม่ฮิโระจัง http://go2pasa.ning.com/profile/1p609z02tyrou <a href="http://go2pasa.ning.com/video/play-time"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942882818?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />@3.1 years old,หัดร้อง tong hua ของ guang liang. <a href="http://go2pasa.ning.com/video/play-time"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942882818?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />@3.1 years old,หัดร้อง tong hua ของ guang liang.