แม่น้องAnAnt&AimAim's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2022-01-16T11:23:10Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=1onwg7zxket3r&rss=yes&xn_auth=no 2เดือนแบบOTOLของAimAim4ขวบAnAntAnn6ขวบ tag:go2pasa.ning.com,2010-07-12:2456660:Video:330722 2010-07-12T06:19:23.654Z แม่น้องAnAnt&AimAim http://go2pasa.ning.com/profile/1onwg7zxket3r <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2otolaimaim4anantann6-1"><br /> <img alt="Thumbnail" height="196" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942860236?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240"></img><br /> </a> <br></br>จริงๆแล้วคุณแม่ตั้งใจจะฝึกให้AnAntAnnพูด<br></br> ภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าน้องเริ่มเรียนป.1<br></br> หลักสูตร Junior English Prog.คุณแม่กลัวว่า<br></br> น้องจะฟังteacherไม่เข้าใจ จึงพยายามพูด<br></br> กับน้องบ้าง(ยังไม่ได้พูดทุกวัน)เพราะคุณแม่<br></br> ไม่เก่งภาษาอังกฤษ และไม่ได้ใช้มานานแล้ว<br></br> จึงเริ่มอ่านหนังสือประกอบการสอนไปในตัว<br></br> แต่เวลาอยู่ในสถานการณ์จริงก็นึกคำพูดไม่<br></br> ออก… <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2otolaimaim4anantann6-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942860236?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240" height="196" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />จริงๆแล้วคุณแม่ตั้งใจจะฝึกให้AnAntAnnพูด<br /> ภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าน้องเริ่มเรียนป.1<br /> หลักสูตร Junior English Prog.คุณแม่กลัวว่า<br /> น้องจะฟังteacherไม่เข้าใจ จึงพยายามพูด<br /> กับน้องบ้าง(ยังไม่ได้พูดทุกวัน)เพราะคุณแม่<br /> ไม่เก่งภาษาอังกฤษ และไม่ได้ใช้มานานแล้ว<br /> จึงเริ่มอ่านหนังสือประกอบการสอนไปในตัว<br /> แต่เวลาอยู่ในสถานการณ์จริงก็นึกคำพูดไม่<br /> ออก ปรากฏว่าพูดไปพูดมาคนที่กล้าโต้ตอบ<br /> บ้างกลับกลายเป็นน้องอิ่มอิ้ม 4 ขวบ คนพี่<br /> กลับเขินเวลาให้พูดกับคนอื่น คุณแม่เลยได้<br /> คลิปของAimAim ก่อนทำให้AnAntAnnอยาก<br /> ได้คลิปตัวเองบ้าง แบบง่ายๆ อิ่มอิ้มเริ่มพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษบ้าง tag:go2pasa.ning.com,2010-07-04:2456660:Video:320617 2010-07-04T05:31:21.103Z แม่น้องAnAnt&AimAim http://go2pasa.ning.com/profile/1onwg7zxket3r <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:320617"><br /> <img alt="Thumbnail" height="196" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942860406?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240"></img><br /> </a> <br></br>น้องอิ่มอิ้มอายุ4ขวบเต็ม คุณแม่เพิ่งเข้าดูเว็บ2<br></br> pasa เมื่อประมาณเดือนเมษายน 53 เกิด<br></br> แรงบันดาลใจเลยพยายามพูดภาษาอังกฤษ<br></br> กับลูกๆที่บ้านโดยใช้ประโยคง่ายๆและ<br></br> พยายามให้ลูกๆพูดโต้ตอบบ้าง เลยได้วีดีโอที่เห็น (คุณแม่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่มาก… <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:320617"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942860406?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240" height="196" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องอิ่มอิ้มอายุ4ขวบเต็ม คุณแม่เพิ่งเข้าดูเว็บ2<br /> pasa เมื่อประมาณเดือนเมษายน 53 เกิด<br /> แรงบันดาลใจเลยพยายามพูดภาษาอังกฤษ<br /> กับลูกๆที่บ้านโดยใช้ประโยคง่ายๆและ<br /> พยายามให้ลูกๆพูดโต้ตอบบ้าง เลยได้วีดีโอที่เห็น (คุณแม่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่มาก กำลังฝึกอยู่)