ปุณญาดา ปราณีกิจ's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2022-12-02T00:14:59Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0ymrq2tzjutdx&rss=yes&xn_auth=no เจเจท่องabc tag:go2pasa.ning.com,2010-01-01:2456660:Video:160136 2010-01-01T09:47:39.850Z ปุณญาดา ปราณีกิจ http://go2pasa.ning.com/profile/0ymrq2tzjutdx <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:160136"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942845468?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เจเจท่องabcนะครับ..วันหลังจะเอาก-ฮมาฝากบ้าง <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:160136"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942845468?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เจเจท่องabcนะครับ..วันหลังจะเอาก-ฮมาฝากบ้าง ร้องเพลงครับ tag:go2pasa.ning.com,2010-01-01:2456660:Video:160131 2010-01-01T09:41:42.641Z ปุณญาดา ปราณีกิจ http://go2pasa.ning.com/profile/0ymrq2tzjutdx <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:160131"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942845495?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เจเจชอบร้องเพลงตั้งแต่3เดือนนะครับ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:160131"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942845495?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เจเจชอบร้องเพลงตั้งแต่3เดือนนะครับ