คุณพ่อน้องดิว's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2024-06-15T12:25:11Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0tqumwzyc933i&rss=yes&xn_auth=no Dew's 4th Month Video tag:go2pasa.ning.com,2011-07-20:2456660:Video:758250 2011-07-20T02:58:21.625Z คุณพ่อน้องดิว http://go2pasa.ning.com/profile/Sisilatha <a href="http://go2pasa.ning.com/video/dew-s-4th-month-video"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942879005?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" <a href="http://go2pasa.ning.com/video/dew-s-4th-month-video"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942879005?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" Dew's 1st Month tag:go2pasa.ning.com,2011-02-11:2456660:Video:577791 2011-02-11T04:24:25.367Z คุณพ่อน้องดิว http://go2pasa.ning.com/profile/Sisilatha <a href="http://go2pasa.ning.com/video/dews-1st-month"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942872494?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เดือนแรกของน้องดิว <a href="http://go2pasa.ning.com/video/dews-1st-month"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942872494?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เดือนแรกของน้องดิว Oh, the Places You'll Go! by Dr. Seuss tag:go2pasa.ning.com,2010-11-24:2456660:Video:500265 2010-11-24T05:20:50.718Z คุณพ่อน้องดิว http://go2pasa.ning.com/profile/Sisilatha <a href="http://go2pasa.ning.com/video/oh-the-places-youll-go-by-dr"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942866208?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสือที่ผมอ่านให้โซเฟียฟังทุกคืน ตอนนี้กำลังหาซื้อหนังสือเล่มนี้อยู่ครับ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/oh-the-places-youll-go-by-dr"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942866208?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสือที่ผมอ่านให้โซเฟียฟังทุกคืน ตอนนี้กำลังหาซื้อหนังสือเล่มนี้อยู่ครับ ultrasound น้องโซเฟีย 29-10-10 tag:go2pasa.ning.com,2010-11-24:2456660:Video:500257 2010-11-24T05:11:32.238Z คุณพ่อน้องดิว http://go2pasa.ning.com/profile/Sisilatha <a href="http://go2pasa.ning.com/video/oh-the-places-youll-go-by-dr"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942866208?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://go2pasa.ning.com/video/oh-the-places-youll-go-by-dr"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942866208?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a>