เด็กหญิงอิ่มไอบุญ's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2022-01-28T06:32:53Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0q7ns6zxm86eo&rss=yes&xn_auth=no tell the story " The Gingerbread Man" tag:go2pasa.ning.com,2013-02-23:2456660:Video:1146744 2013-02-23T12:24:31.989Z เด็กหญิงอิ่มไอบุญ http://go2pasa.ning.com/profile/0q7ns6zxm86eo เล่นนิทาน level 2 ของ Cambridge เป็นภาษาอังกฤษ ตอน 2 ขวบ 10 เดือน ^^ เล่นนิทาน level 2 ของ Cambridge เป็นภาษาอังกฤษ ตอน 2 ขวบ 10 เดือน ^^ Eyes-Closed describes 3D shape tag:go2pasa.ning.com,2013-02-23:2456660:Video:1146680 2013-02-23T12:23:26.766Z เด็กหญิงอิ่มไอบุญ http://go2pasa.ning.com/profile/0q7ns6zxm86eo <a href="http://go2pasa.ning.com/video/eyes-closed-describes-3d-shape"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889567?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หลังจากเรียนรู้และสามารถบอกชื่อรูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape)ได้แล้ว แม่ลองให้ปิดตาแล้วบอก 2.10 <a href="http://go2pasa.ning.com/video/eyes-closed-describes-3d-shape"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889567?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หลังจากเรียนรู้และสามารถบอกชื่อรูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape)ได้แล้ว แม่ลองให้ปิดตาแล้วบอก 2.10 My First Movie for Imboon (2) tag:go2pasa.ning.com,2013-02-06:2456660:Video:1141225 2013-02-06T05:06:00.501Z เด็กหญิงอิ่มไอบุญ http://go2pasa.ning.com/profile/0q7ns6zxm86eo <a href="http://go2pasa.ning.com/video/my-first-movie-for-imboon-2"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889502?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />อิ่มบุญดำน้ำครั้งที่ 2 <a href="http://go2pasa.ning.com/video/my-first-movie-for-imboon-2"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889502?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />อิ่มบุญดำน้ำครั้งที่ 2 泰国宝宝学中文h和年英文 2。10 岁 ถามจีนตอบอังกฤษ tag:go2pasa.ning.com,2013-02-04:2456660:Video:1140177 2013-02-04T04:33:35.320Z เด็กหญิงอิ่มไอบุญ http://go2pasa.ning.com/profile/0q7ns6zxm86eo <a href="http://go2pasa.ning.com/video/h-2-10"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889082?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เล่นเกมพูดภาษาอังกฤษ ขออภัยสำเนียงแม่ยังไม่ดีค่ะ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/h-2-10"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889082?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เล่นเกมพูดภาษาอังกฤษ ขออภัยสำเนียงแม่ยังไม่ดีค่ะ 2.10 Years no pedal bike tag:go2pasa.ning.com,2013-02-04:2456660:Video:1140092 2013-02-04T04:28:16.308Z เด็กหญิงอิ่มไอบุญ http://go2pasa.ning.com/profile/0q7ns6zxm86eo <a href="http://go2pasa.ning.com/video/h-2-10"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889082?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />"" <a href="http://go2pasa.ning.com/video/h-2-10"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942889082?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />""