วณิชญา's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2021-01-25T04:39:48Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0q7f67hfaylrw&rss=yes&xn_auth=no Flash cards.... tag:go2pasa.ning.com,2012-07-25:2456660:Video:1059041 2012-07-25T09:00:54.230Z วณิชญา http://go2pasa.ning.com/profile/0q7f67hfaylrw <a href="http://go2pasa.ning.com/video/flash-cards-3"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942884118?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ข้าวผัดจำ flash cards ได้เกือบหมด แต่ก็ยังพูดแค่พยา่งค์ท้ายอยู่+++ มัมมี๋ ถ่ายตอนที่หนูทา เจนเี่ยนไวโอเลตพอดี ปากม่วงเชียว <a href="http://go2pasa.ning.com/video/flash-cards-3"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942884118?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ข้าวผัดจำ flash cards ได้เกือบหมด แต่ก็ยังพูดแค่พยา่งค์ท้ายอยู่+++ มัมมี๋ ถ่ายตอนที่หนูทา เจนเี่ยนไวโอเลตพอดี ปากม่วงเชียว My Body ...ข้าวผัด tag:go2pasa.ning.com,2012-07-25:2456660:Video:1059033 2012-07-25T08:43:36.145Z วณิชญา http://go2pasa.ning.com/profile/0q7f67hfaylrw <a href="http://go2pasa.ning.com/video/my-body"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942884542?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ข้าวผัดกับ my body ของเธอค่ะ... <a href="http://go2pasa.ning.com/video/my-body"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942884542?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ข้าวผัดกับ my body ของเธอค่ะ... ข้าวผัด Part 2 ...with animals. tag:go2pasa.ning.com,2012-07-11:2456660:Video:1049184 2012-07-11T08:46:31.218Z วณิชญา http://go2pasa.ning.com/profile/0q7f67hfaylrw <a href="http://go2pasa.ning.com/video/animal"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942885237?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องข้าวผัด 1 ปี 7 เดือน พูดภาษาไทย + อังกฤษ ได้ พยางค์เพียงค่ะ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/animal"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942885237?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องข้าวผัด 1 ปี 7 เดือน พูดภาษาไทย + อังกฤษ ได้ พยางค์เพียงค่ะ Vedio แรกของน้องข้าวผัด Part 1 tag:go2pasa.ning.com,2012-06-23:2456660:Video:1039311 2012-06-23T09:10:08.435Z วณิชญา http://go2pasa.ning.com/profile/0q7f67hfaylrw <a href="http://go2pasa.ning.com/video/vedio-part-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883903?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องข้าวผัด 1 ปี 7 เดือน ค่ะ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/vedio-part-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883903?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />น้องข้าวผัด 1 ปี 7 เดือน ค่ะ