พ่อลูกแฝด's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2020-08-09T12:33:33Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0neogqh51b6k9&rss=yes&xn_auth=no Play book store tag:go2pasa.ning.com,2009-12-04:2456660:Video:146055 2009-12-04T17:57:34.630Z พ่อลูกแฝด http://go2pasa.ning.com/profile/0neogqh51b6k9 <a href="http://go2pasa.ning.com/video/play-book-store"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942840377?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://go2pasa.ning.com/video/play-book-store"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942840377?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> This is how to drink milk tag:go2pasa.ning.com,2009-10-22:2456660:Video:119769 2009-10-22T16:16:17.879Z พ่อลูกแฝด http://go2pasa.ning.com/profile/0neogqh51b6k9 <a href="http://go2pasa.ning.com/video/this-is-how-to-drink-milk"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942835997?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />นมของน้องเหลือ พี่รับผิดชอบส่วนที่เหลือครับ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/this-is-how-to-drink-milk"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942835997?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />นมของน้องเหลือ พี่รับผิดชอบส่วนที่เหลือครับ MOV005 tag:go2pasa.ning.com,2009-09-18:2456660:Video:95548 2009-09-18T16:33:14.256Z พ่อลูกแฝด http://go2pasa.ning.com/profile/0neogqh51b6k9 <a href="http://go2pasa.ning.com/video/mov005-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942835214?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://go2pasa.ning.com/video/mov005-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942835214?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a>