แม่ แม่จูน ของน้อง mc's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2022-01-19T13:27:39Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0lc0ni7xsg5yk&rss=yes&xn_auth=no 100_0729.AVI tag:go2pasa.ning.com,2011-11-18:2456660:Video:935182 2011-11-18T03:11:50.646Z แม่ แม่จูน ของน้อง mc http://go2pasa.ning.com/profile/NatechanokDambun <a href="http://go2pasa.ning.com/video/100-0729-avi-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942880602?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />He tried to explain that he want to fly like the Super man,but at the frist I didn't get it. Mc is 3 years and 3 months <a href="http://go2pasa.ning.com/video/100-0729-avi-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942880602?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />He tried to explain that he want to fly like the Super man,but at the frist I didn't get it. Mc is 3 years and 3 months ภาษาที่สอง so so แต่เรื่อง dance มาซิมา tag:go2pasa.ning.com,2010-09-02:2456660:Video:394289 2010-09-02T07:07:06.566Z แม่ แม่จูน ของน้อง mc http://go2pasa.ning.com/profile/NatechanokDambun <a href="http://go2pasa.ning.com/video/so-so-dance"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942862239?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />bee fanclub ตัวจริง <a href="http://go2pasa.ning.com/video/so-so-dance"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942862239?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />bee fanclub ตัวจริง ดู cd แผ่นนี้จนจำศัพท์ได้เยอะกว่าแม่อีก tag:go2pasa.ning.com,2010-09-01:2456660:Video:393106 2010-09-01T10:21:44.415Z แม่ แม่จูน ของน้อง mc http://go2pasa.ning.com/profile/NatechanokDambun <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:393106"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942862099?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ลูกชอบ cd แผนนี้มากร้อง อ่านตามทุกวัน จนได้ศัพท์แทบทั้งหมดในนี้ จากนั้นพอเจอของจริงหรือในสมุดก็เริ่มพูด แม่ดีใจมาก <a href="http://go2pasa.ning.com/video/2456660:Video:393106"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942862099?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ลูกชอบ cd แผนนี้มากร้อง อ่านตามทุกวัน จนได้ศัพท์แทบทั้งหมดในนี้ จากนั้นพอเจอของจริงหรือในสมุดก็เริ่มพูด แม่ดีใจมาก