ยศภัด มีเดช's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2024-02-22T19:00:11Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0a7u6wxw4y1ve&rss=yes&xn_auth=no เอม่อนอ่าน Not a box.mp4 tag:go2pasa.ning.com,2012-01-20:2456660:Video:968998 2012-01-20T00:36:39.557Z ยศภัด มีเดช http://go2pasa.ning.com/profile/0a7u6wxw4y1ve <a href="http://go2pasa.ning.com/video/not-a-box-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942881264?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ชื้อหนังสือมาใหม่ Not a Box เล่มนี้เป็นเล่มโปรดของเอม่อนค่ะ วันนี้เอม่อนนึกยังไงไม่รู้มาอ่านหนังสือให้ฟังนานๆจะยอมให้ถ่ายเก็บภาพไว้ ยายๆ ที่นังฟังอยู่ก็สงสัย... <a href="http://go2pasa.ning.com/video/not-a-box-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942881264?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ชื้อหนังสือมาใหม่ Not a Box เล่มนี้เป็นเล่มโปรดของเอม่อนค่ะ วันนี้เอม่อนนึกยังไงไม่รู้มาอ่านหนังสือให้ฟังนานๆจะยอมให้ถ่ายเก็บภาพไว้ ยายๆ ที่นังฟังอยู่ก็สงสัย... AMY&AEMON.mp4 tag:go2pasa.ning.com,2011-03-03:2456660:Video:595631 2011-03-03T06:09:47.868Z ยศภัด มีเดช http://go2pasa.ning.com/profile/0a7u6wxw4y1ve <a href="http://go2pasa.ning.com/video/amyaemonmp4-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942872318?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เราเป็นครอบครัวเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ค่ะ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/amyaemonmp4-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942872318?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เราเป็นครอบครัวเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ค่ะ AEMON can read..mp4 tag:go2pasa.ning.com,2010-11-05:2456660:Video:484103 2010-11-05T17:58:29.399Z ยศภัด มีเดช http://go2pasa.ning.com/profile/0a7u6wxw4y1ve <a href="http://go2pasa.ning.com/video/aemon-can-readmp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942865210?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เกาะกระแส Phonics 2 ลูกอ่านหนังสือได้จริงๆ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/aemon-can-readmp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942865210?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เกาะกระแส Phonics 2 ลูกอ่านหนังสือได้จริงๆ AIMEE is a teacher.mp4 tag:go2pasa.ning.com,2010-11-05:2456660:Video:484100 2010-11-05T17:39:23.358Z ยศภัด มีเดช http://go2pasa.ning.com/profile/0a7u6wxw4y1ve <a href="http://go2pasa.ning.com/video/aimee-is-a-teachermp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942865113?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เกาะกระแส Phonics ให้ลูกอ่านได้จริงๆ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/aimee-is-a-teachermp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942865113?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เกาะกระแส Phonics ให้ลูกอ่านได้จริงๆ there was an old lady who swallowed a fly tag:go2pasa.ning.com,2010-07-07:2456660:Video:325417 2010-07-07T14:12:05.772Z ยศภัด มีเดช http://go2pasa.ning.com/profile/0a7u6wxw4y1ve <a href="http://go2pasa.ning.com/video/there-was-an-old-lady-who"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942859986?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ดูสนุกค่ะเด็กๆชอบ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/there-was-an-old-lady-who"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942859986?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ดูสนุกค่ะเด็กๆชอบ