ศิริรัตน์ สี่ไพศาลกุล's Videos (หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้) - หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ 2024-04-13T09:34:53Z http://go2pasa.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=05vujtf9lp2jk&rss=yes&xn_auth=no Poster-English by- http://sce-teddybook.in.th tag:go2pasa.ning.com,2012-06-08:2456660:Video:1031285 2012-06-08T09:58:53.538Z ศิริรัตน์ สี่ไพศาลกุล http://go2pasa.ning.com/profile/05vujtf9lp2jk <a href="http://go2pasa.ning.com/video/poster-english-by-http-sce-teddybook-in-th"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883769?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เรียนกับรูปภาพก็สนุกนะค่ะ-บันทึกเสียงของดิฉันเองค่ะ <a href="http://go2pasa.ning.com/video/poster-english-by-http-sce-teddybook-in-th"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942883769?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />เรียนกับรูปภาพก็สนุกนะค่ะ-บันทึกเสียงของดิฉันเองค่ะ Hello Teddy (text) VCD Level 2 Unit3 -by www.teddybookinth.com tag:go2pasa.ning.com,2012-04-12:2456660:Video:1009828 2012-04-12T14:21:11.579Z ศิริรัตน์ สี่ไพศาลกุล http://go2pasa.ning.com/profile/05vujtf9lp2jk <a href="http://go2pasa.ning.com/video/hello-teddy-text-vcd-level-2-unit3-by-http-myreader-shopping-co"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942882957?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสือเด็กภาษาอังกฤษและจีนHello Teddy (Text books-ฉบับแบบเรียน) อ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เมื่อใช้คู่กับปากกาอัจฉริยะ My Reader Talking Pen เห... <a href="http://go2pasa.ning.com/video/hello-teddy-text-vcd-level-2-unit3-by-http-myreader-shopping-co"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1942882957?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสือเด็กภาษาอังกฤษและจีนHello Teddy (Text books-ฉบับแบบเรียน) อ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เมื่อใช้คู่กับปากกาอัจฉริยะ My Reader Talking Pen เห...