พ่อสายฟ้า

Male

ชลบุรี

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
อยากให้ลูกมีต้นทุนชีวิตที่ดี เมื่อลูกมีภาษาดีย่อมมีโอกาสที่ดีในอนาคต
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
ได้ยินคนพูดถึงหนั่งสือ" เด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้" จึงหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
สถานะผู้ปกครอง
พ่อ
ชื่อเล่นลูก
สายฟ้า
อายุลูก
4 เดือน 25 วัน
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: