๊Auza

Female

ชลบุรี

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
ตั้งครรภ์
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
อินเตอร์เน็ต
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
ธาม
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: