Wachirawan Wanaputi

Female

Chonburi

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
ชอบภาษาอังกฤษเป็นการส่วนตัวคะ
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
อินเตอร์เนต
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
ของขวัญ
อายุลูก
1.9 ขวบ
ลูกชายหรือลูกสาว
หญิง

Comment Wall: