วัชลาวลี วุฒิเจริญกิจ

Female

ชลบุรี

Thailand

Profile Information:

ทำไมถึงสนใจเรื่องเด็กสองภาษา
ต้องการสอนลูก
คุณทราบเรื่องแนวคิดเด็กสองภาษา หรือแนวคิดพูดสองภาษามาจากไหน
เพื่อน
สถานะผู้ปกครอง
แม่
ชื่อเล่นลูก
ออตโต้
ลูกชายหรือลูกสาว
ชาย

Comment Wall: