หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

ช่วยแปลเป็นอังกฤษให้หน่อยค่ะ

   วันที่   13  พฤศจิกายน  2560

 

เรียน         ผู้เช่าพื้นที่

เรื่อง         การปรับปรุงการส่งเอกสารต่าง ๆ

 

                                เนื่องด้วยทางบริษัทฯ  มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งใบแจ้งหนี้ ให้กับลูกค้าผู้เช่าสำนักงานในอาคารใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2561 ผ่านทางระบบ Internet ในช่องทางต่าง ๆ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ อาทิเช่น   Line ,  E-mail , Facebook ซึ่งตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐฯ และเป็นการส่งเสริมค่านิยมการลดใช้กระดาษ รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้

 

ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าเช่า , ใบแจ้งหนี้ค่าที่จอดรถ รวมถึงใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ผ่านช่องทาง Electronics ต่าง ๆ  จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยตอบแบบสำรวจท้ายจดหมายฉบับนี้ และส่งกลับมายังสำนักงานของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จักขอบคุณยิ่ง

 

                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                    (---------------------------------------------)

                                                                                                           ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

 

                                                                    (โปรดตัดและส่งคืน)                                                                                

                ข้าพเจ้า บริษัทฯ/ร้าน/ลูกค้า นาม ........................................................................................................... ซึ่งเป็นผู้เช่าห้อง/เช่าช่องจอดรถ เลขที่................................................................  ขอแจ้งให้ทราบว่า ต้องการให้ทางบริษัทฯ ส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า ทางช่องทาง ดังนี้

 

Line ID         =   ...................................................... หรือ Line@ .............................................................

 

E-mail          =   ..........................................................................................................................................

 

Facebook     =   ..........................................................................................................................................

 

                และมีความประสงค์จะให้แจ้ง SMS เตือน มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข .........................................................

 

โดยบุคคลที่ติดต่อได้ ชื่อ-สกุล .................................................................................................................................................................

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                                               ............................................................................   

                                                                                  (...........................................................................)

Views: 305

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2020   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service