เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

1. I kicked the ball into the goal, and scored one goal.

    หนูเตะบอลเข้าประตูได้ 1 ลูก  (จากการแข่งขัน)

2. A few good players are in the blue team and my team will compete with the blue on thursday. My team have a chance to lose more than win. But I will do my best.

    มีคนเก่ง 2 - 3 คนในทีมสีฟ้า และทีมของหนูจะต้องกับทีมสีฟ้าวันพฤหัส ทีมของหนูมีโอกาสที่จะแพ้มากกว่าชนะ แต่ก็จะพยายามเต็มที่

3. Every player has to put on their team's shirt otherwise they will be dropped out.

    ผู้เล่นทุกคนต้องใส่เสื้อทีมของพวกเขา ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธ์จากการแข่งขัน

4. You are now at level F which is equal to primary school year 6.   

    ตอนนี้หนูอยู่ที่ระดับ F ซึ่งเทียบเท่ากับการเรียนระดับป. 6   ( ระดับการเรียนคณิตศาสตร์)

5. The teacher told me that she has expected you to finish level F in the next 3 month.

    คุณครูบอกว่า คุณครูคาดว่าหนูน่าจะจบระดับ F ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

6. I don't know exactly how long we will get there, I just estimate that it take 20 mins.

    แม่ไม่รู้ว่าเวลาที่แน่นอนหรอกว่านานเท่าไรจะถึงที่นี่  แม่แค่กะประมาณว่าอีก 20 นาทีน่าจะถึง

7. I didn't say saturday, I just said the next time.  Don't mention me.

    แม่ไม่ได้พูดว่า วันเสาร์  แม่แค่พูดว่า  ครั้งต่อไป   อย่าเอาแม่ไปอ้างนะ

8. I just trim my bangs a little. I can do it myself, no need to go to the hair salon

    แม่แค่เล็มผมหน้าม้านิดหน่อย ทำเองได้ ไม่จำเป็นต้องไปร้าน

9. เราใช้อินเตอร์เน็ทได้ทุกทีฟรี  เพราะเป็นสวัสดิการจากบริษัทของคุณพ่อ  แต่ค่อนข้างจะช้า  แต่ในอีกประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้า อินเตอร์เน็ทจะเร็วขึ้น เพราะกำลังมีการติดตั้งระบบใหม่

 

Views: 632

Replies to This Discussion

มารอเป็นเพื่อนค่ะ คุณรัชนี ...

ขอถามเพิ่มค่ะ

10. Squeeze out the metal polish on clean cloth and rub it over the belt buckle, until it is shiny.

     บีบครีมลงบนผ้า แล้วขัดที่หัวเข็มขัด จนเป็นมันแวว   (ขัดหัวเข็มขัดลูกเสือ)

11. My boy scout scarf must not be crooked.

     ผ้าพันคอลูกเสือต้องตรง ไม่เบี้ยว  (เวลาใส่)

 

 

10. Squeeze out the metal polish on clean cloth and rub it over the belt buckle, until it is shiny.

     บีบครีมลงบนผ้า แล้วขัดที่หัวเข็มขัด จนเป็นมันแวว   (ขัดหัวเข็มขัดลูกเสือ)

->  Squeeze out the metal polish on clean cloth and rub the belt buckle briskly with it until it is shiny.

เติมคำว่า briskly เข้าไปเพิ่มก็ได้ครับแปลว่า  "ไปมาอย่างเร็ว ๆ"

 

11. My boy scout scarf must not be crooked.

     ผ้าพันคอลูกเสือต้องตรง ไม่เบี้ยว  (เวลาใส่)

-> ได้ครับ

 

1. I kicked the ball into the goal, and scored one goal.

    หนูเตะบอลเข้าประตูได้ 1 ลูก  (จากการแข่งขัน)

->  I scored a goal in the match.

หากเตะบอลเข้าประตูได้ ใช้ score the goal(s)  ได้เลยครับ

2. A few good players are in the blue team and my team will compete with the blue on thursday. My team have a chance to lose more than win. But I will do my best.

    มีคนเก่ง 2 - 3 คนในทีมสีฟ้า และทีมของหนูจะต้องกับทีมสีฟ้าวันพฤหัส ทีมของหนูมีโอกาสที่จะแพ้มากกว่าชนะ แต่ก็จะพยายามเต็มที่

->  We will play (against) the blue team which has a few good players this Thursday.  The odds are against our team but we will try our best.

ใช้ compete ก็ได้นะครับ ส่วน play (against) ก็เป็นคำที่นิยมใช้กันเวลา 2 คน/ทีม แข่งขันกันในกีฬาประเภทต่าง ๆ 

"odds" = (ในกีฬา) ความเป็นไปได้ที่จะชนะ   ส่วนใหญ่หากพูดถึง มีโอกาสชนะ/แพ้  ก็นิยมใช้คำนี้บ่อย ๆ เหมือนกัน เช่น 

  - the odds are against + noun   =  มีโอกาสแพ้มากกว่าชนะ

  - the odds are in someone's favor  / the odds are in favor of +noun  = มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้   

  - beat/ overcome the odds  =  พลิกล็อกมาชนะ (ทั้งที่น่าจะแพ้)

 

3. Every player has to put on their team's shirt otherwise they will be dropped out.

    ผู้เล่นทุกคนต้องใส่เสื้อทีมของพวกเขา ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธ์จากการแข่งขัน

->  Every player has to put on their team's jersey otherwise they will be disqualified.

หากนักกีฬาทำผิดกฎแล้วถูกตัดสิทธิ์ใช้ disqualify ตรงความหมายครับ

ส่วน เสื้อที่ นักบอลใส่จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า "jersey"  (จะเรียก shirt เป็นคำทั่ว ๆ ไปก็ได้นะครับ)

4. You are now at level F which is equal to primary school year 6.   

    ตอนนี้หนูอยู่ที่ระดับ F ซึ่งเทียบเท่ากับการเรียนระดับป. 6   ( ระดับการเรียนคณิตศาสตร์)

-> ใช้เหมือนกันครับ  หรือจะใช้ "equivalent" แทน equal ก็ได้  หมายความว่า มีคุณสมบัติเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน ถึงแม้ไปเหมือนกันทั้งหมด เช่น  

   - The promotional gift as advertised is not longer available, but we will give you an equivalent one. (= ของแถมแบบที่โฆษณาหมดแล้ว  แต่เราจะให้ของแถมที่ใกล้เคียงกัน)

5. The teacher told me that she has expected you to finish level F in the next 3 month.

    คุณครูบอกว่า คุณครูคาดว่าหนูน่าจะจบระดับ F ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

->  My teacher told me it is likely that I will finish level F in 3 months.

"น่าจะ"  ที่มีความหมายว่า น่าจะเป็นไปได้ (probable) จะใช้ "likely" บ่อย ๆ   ซึ่งหาก "ไม่น่าเป็นไปได้" ก็คือ "unlikely" 

6. I don't know exactly how long we will get there, I just estimate that it take 20 mins.

    แม่ไม่รู้ว่าเวลาที่แน่นอนหรอกว่านานเท่าไรจะถึงที่นี่  แม่แค่กะประมาณว่าอีก 20 นาทีน่าจะถึง

->  I can't tell exactly how long it will take to get there.  I estimate that it may take 20 minutes more.

7. I didn't say saturday, I just said the next time.  Don't mention me.

    แม่ไม่ได้พูดว่า วันเสาร์  แม่แค่พูดว่า  ครั้งต่อไป   อย่าเอาแม่ไปอ้างนะ

->  I didn't say Saturday, I just said "next time".  Don't put words in my mouth.

สำนวน  "put words in someone's mouth"  = อ้างว่าใครคนหนึ่งพูดอย่างนี้ แต่ความจริงคือพูดอีกอย่าง

8. I just trim my bangs a little. I can do it myself, no need to go to the hair salon

    แม่แค่เล็มผมหน้าม้านิดหน่อย ทำเองได้ ไม่จำเป็นต้องไปร้าน

->  ใช้ได้ครับ  หรือจะใช้ fringe(BE) ก็ได้นะครับ

9. เราใช้อินเตอร์เน็ทได้ทุกทีฟรี  เพราะเป็นสวัสดิการจากบริษัทของคุณพ่อ  แต่ค่อนข้างจะช้า  แต่ในอีกประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้า อินเตอร์เน็ทจะเร็วขึ้น เพราะกำลังมีการติดตั้งระบบใหม่

->  We can use free internet everywhere because it is one of daddy's perks.  But it is pretty slow.  In about 3 or 4 months' time, however, it's likely to be much faster because the new network would have been completely installed.

"perk" = สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการพิเศษ ที่ได้จากบริษัท นอกจากเงินเดือน หรือรายได้ประจำหลัก ๆ เช่น รถประจำตำแหน่ง, วันหยุด, ค่ารักษาพยาบาล, เบิกค่าเรียนได้, ฯลฯ    

ขอบคุณค่ะ

ข้อ 9.  เพิ่งรู้จักคำว่า  perk  ค่ะ      ตอนแรกนึกถึงคำว่า benefit  ใช้ได้ไหมค่ะ  

ก็ได้ครับ  จะใช้เป็น "benefits" หรือ "employee benefits" ในความหมายทั่วๆ ไปก็ได้ 

และยังมีอีกคำเฉพาะคือ "fringe benefits"  ซึ่งในทางธุรกิจก็ใกล้เคียง กับ "perks"  แต่ fringe benefits จะสื่อไปในทางเป็นสวัสดิการทั้งเป็นแบบตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ที่เป็นมาตรฐานให้กับพนักงาน  แต่หากเป็น สิทธิบางอย่างที่พิเศษขึ้นมา หรือ สวัสดิการพิเศษบางอย่างที่ให้กับผู้บริหาร ก็จะใช้ "perks"  มากกว่าครับ

 

ขอบคุณมากค่ะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service