เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

โน้ตบุ๊คเสริมทักษะเด็ก Vtech Tote & Go Laptop Plus สอน Phonics, เชาวน์ ด้วยค่ะ

ตัวนี้สนุกและคุ้มมาก ลูกชายเล่นตั้งแต่สองขวบกว่า - ห้าขวบกว่า สอนเรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ, Phonics เบื้องต้น, ตัวเลข, จำนวน, มากกว่าน้อยกว่า, เรื่องรูปร่าง, เชาวน์, หาของที่เหมือนกัน, เงา, ดนตรี, เพลง และมีเกมส์โหมด Random ให้เด็กๆ สนุก

มือสอง สภาพดีมาก ซื้อของใหม่มาค่ะ ที่เมาส์มีรอยบ้าง

ขาย 700 บาท ส่งฟรีค่ะ

Product Description

Colourful laptop with 30 engaging activities covering language, maths, games and music. 8-directional cursor mouse detaches and changes sides to suit both right and left-handed users. Cheeky monkey character leads game play as helper and friend. Improved 2-channel audio sound.

ACTIVITIES

LETTERS
1. Uppercase (capital) Letters
An uppercase letter appears on the screen, type the correct letter on the keyboard to hear the letter and related word identified.

2. Lowercase (small) Letters
A lowercase letter appears on the screen, type the correct letter on the keyboard to hear the letter and related word identified.

3. Letter Phonics
Press a letter button to hear its phonic sound identified.

4. Hidden Letter
A letter hidden in a picture is shown on the screen, identify it and then type the correct letter on the keyboard.

5. Odd One Out
The screen will show several letters in the same letter case except for one which is in a different letter case. Find the letter that is in a different letter case and type the letter on the keyboard or select it by moving the mouse and pressing the mouse button to confirm.

6. Case Match
A letter appears on the pin in a bowling game. Choose the matching
bowling ball which will knock down the letter pin. You can type this letter on the keyboard or choose the correct letter by moving the mouse and pressing the mouse button to confirm.

7. Letter Order
Several letters line up in alphabetical order with the middle one missing.
Press the letter button to fi nd the one that completes the order.

8. Beginning Letter
A word with the fi rst letter missing will appear on the screen. Type in the missing letter that completes the word.

9. Missing Letter
A word with a letter missing will appear on the screen. Type in the missing letter that completes the word.

10. Typing Fun
Letters appear from the left corner of the screen. Press the matching letter button to shoot the letter as soon as possible.

NUMBERS
11. Name the Number
A number appears on the screen. Type the correct number on the
keyboard to hear it identified.

12. Number Search
A group of numbers will be shown. Choose the correct number from
the group by typing it on the keyboard or select it by moving the mouse and pressing the mouse button to confirm.

13. Number Order
Several numbers line up in number order with the middle one missing. Press the number button to find the one that completes the order.

14. Kick One Out
The screen will show several numbers in order except for one which is not in this order. Find the number that is not in order and type it on the keyboard or select it by moving the mouse and pressing the mouse button to confirm.

15. Let’s Count
Some objects are counted one by one on screen. Answer the question
by typing the number on the keyboard or select it from the options by moving the mouse and pressing the mouse button to confirm.

Activities
16. Counting Challenge
Some objects appear on screen. Count the objects and type your
answer on the keyboard.

17. Which is More?
Two different numbers of objects appear on each side of the screen.
Choose which side has more by moving the mouse and press the
mouse button to confirm.

18. Which is Less?
Two different numbers of objects appear on each side of the screen.
Choose which side has less by moving the mouse and press the mouse
button to confirm.

19. Find the Number
A number is shown on a card, then the card is shuffled with some other cards. Watch carefully to find the correct card by moving the mouse and press the mouse button to confirm.

20. Bigger or Smaller?
Choose which number is bigger or smaller than the first number shown.
You can type the answer on the keyboard or select it by moving the
mouse and press the mouse button to confirm.

GAMES & MUSIC
21. Mouse Training
The monkey is hurrying home! Use the mouse to guide the monkey
through the maze.

22. Left / Right Path
Control the mouse to help the monkey jump left or right by following the instructions. Be careful not to fall into the water.

23. Shape Sorting
Four shapes appear on the screen. Find the different one by using the mouse and press the mouse button to confirm.

24. Find the Twins
An animal appears on the screen, then the same animal with different patterns appears one by one. Find the matching animal by using the mouse and press the mouse button to confirm.

25. Who’s the Biggest?
Three different sizes of objects appear on the screen. Find the one that is the biggest by using the mouse and press the mouse button to confirm.

26. Shadow Search
An object appears on the screen, then some shadows appear one
by one. Find the object’s shadow by using the mouse and press the
mouse button to confirm.

27. Space Adventure
The monkey goes on a space adventure and has to pass through the
planet’s cave to continue his journey. Help him navigate his spaceship by using the mouse.

28. Music Composer
Type the note keys to make your own song and press the mouse confirm button to hear your composition.

29. Music box
The monkey plays the piano after you select the melody from the
keyboard. Select a melody by pressing one of the 10 note keys on
the keyboard.

30. Challenge Yourself
Are you ready for a challenge? You will be randomly given each of the previous activities one by one to play.

You can also press the Challenge Yourself Button for direct access
to this activity.

Group Age : 3 - 6 years

4 ดาว จาก Amazon
http://www.amazon.com/Vtech-Tote-Go-Laptop-Plus/dp/B0010K35YC

Views: 175

Replies to This Discussion

รายการอื่นๆ แวะที่นี่ : http://juice-club.pantown.com/

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service