เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

เอามาจาก forward mail ค่ะ

 

ชีวิตทำงานของคนรุ่นต่อไป.pdf

เพิ่มเติมเป็นข้อความ
-------

ชีวิตทำงานของคนรุ่นต่อไป

โดย:นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

สัปดาห์นี้ผมขอคุย เรื่องอนาคตคือเรื่องชีวิตทำงานของคนในอีก10-20ปีข้างหน้า เผื่อว่าใครที่มีลูกมีหลานอยู่ตอนนี้จะได้วางแผนการศึกษาที่เหมาะสมไว้


ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า แนวโน้มที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น การลดลงของประชากรวัยทำงานทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว
เพราะสังคมเมืองทำให้ผู้คนนิยมมีลูกน้อยลงเรื่อยๆ ปรากฏการณ์นี้จะ
ส่งผลให้แรงงานที่มีทักษะสูงเริ่มขาดแคลน ก่อน
ส่วนแรงงานที่ใช้ทักษะน้อยจะยังไม่ขาดแคลนไปอีกระยะหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้ว
ก็จะขาดแคลนด้วยเช่นเดียวกัน
แนวโน้มนี้อาจส่งผลกระทบหลายอย่างต่อโลกของเราโดยรวม
แต่สำหรับลูกหลานของเราแล้ว พวกเขาจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความสามารถสูงๆ ครับ
 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ส่วนหนึ่ง ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเกษียณกันอายุช้าลง ซึ่งทำได้เพราะเทคโนโลยีด้านสุขภาพสมัยใหม่ช่วยทำให้พวกเขาแก่ช้าลงด้วย แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอ
บริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วจะยินดีแสวงหาคนทำงานจากทั่วทุกมุมโลกมากขึ้น
เรื่อยๆ งานไหนที่สามารถ outsource ไปยังประเทศกำลังพัฒนาได้ จะถูก
outsource มากขึ้นอีก งานไหนที่ outsource
ไม่ได้ก็จะต้องจ้างคนจากทั่วโลกให้มาทำงานมากขึ้น
โอกาสของงานที่ใช้ทักษะสูงๆ (งานดีๆ)
จึงมักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น
(cross-culture environment)
การส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีเพื่อนต่างชาติมากๆ
หรือส่งไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเล็ก
จะช่วยทำให้พวกเขาเคยชินกับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานในยุคต่อไป
และทำงานพวกเขาสามารถปรับตัว และทำงานได้ดีกว่าคนอื่นๆ  
 

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโดยเฉพาะ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร จะทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคต เป็นแบบหลวมๆ มากขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบการทำงานแบบเข้างาน 9 โมง เลิก 5
โมงแบบโรงงานจะมีน้อยลง แม้ว่าในอนาคต ออฟฟิศของบริษัทต่างๆ
จะยังคงต้องมีอยู่ต่อไป
เพราะมนุษย์ยังต้องการการทำงานในรูปแบบที่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเพื่อน
ร่วมงานอยู่ แต่บริษัทจะแข่งขันกันสร้างความได้เปรียบเรื่องต้นทุน
ด้วยการให้พนักงานของตัวเองนั่งทำงานที่ออฟฟิศให้น้อยลง
(ลดค่าเช่าและค่าใช้จ่ายของการมีออฟฟิศใหญ่โต) แล้วหันมาแจกอุปกรณ์ไอที
ซึ่งมีราคาถูกลงอย่างรวดเร็ว ให้พนักงานใช้ทำงานร่วมกันแบบทางไกลมากขึ้นแทน
พนักงานในอนาคต จะได้รับอนุญาตให้ทำงานอยู่ที่บ้าน
หรือทำงานตามร้านกาแฟมากขึ้น
และบริษัทจะหันมาวัดผลพนักงานจากผลงานที่ออกมาแทนที่จะสนใจว่าพนักงานมาทำ
งานกี่ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน พนักงานในอนาคตเองก็ชอบวิธีการแบบนี้ด้วย
เพราะคนสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะโหยหาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวมากขึ้น
ถ้าบริษัทไหนให้พวกเขามีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น
พวกเขาย่อมอยากทำงานที่บริษัทนั้นมากกว่า
บริษัทจึงหันมาแข่งขันกันดึงดูดคนเก่งๆ ด้วยเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้น
แทนที่จะแข่งขันกันเรื่องผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินอย่างเดียว  
 

ด้วยเหตุนี้ คนทำงานยุคใหม่จะมีความยึดติดกับองค์กรน้อยลง องค์กรเองก็จะคาดหวังให้พนักงานทำงานกับองค์กรนานๆ น้อยลงด้วย องค์กรสมัยใหม่เองก็ต้องดิ้นรนภายใต้การแข่งขันของตลาดและต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น
องค์กรเองจึงไม่อาจให้หลักประกันเรื่องความมั่นคงของรายได้ในระยะยาวให้กับ
พนักงานได้อีกต่อไป รูปแบบการจ้างงานแบบพนักงานชั่วคราว ฟรีแลนซ์
และการเอาท์ซอร์สซิ่งจะเริ่มกลายเป็นรูปแบบมาตรฐานมากขึ้นเรื่อยๆ
คนในยุคใหม่อาจจะยังมีงานประจำอยู่ แต่ทุกคนจะมีงานที่สอง ที่สาม เพิ่มด้วย
อันเป็นวิธีที่จะทำให้พวกเขามีรายได้มากกว่าคนทั่วโลก ด้วยเหตุนี้
คนในยุคต่อไปจึงต้องมีความคิดแบบ entrepreneurial มากขึ้น
พวกเขาจะต้องกล้ารับความเสี่ยงมากขึ้น อยู่กับความไม่แน่นอนให้ได้มากขึ้น
ยึดติดกับองค์กรให้น้อยลง
จึงจะเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 

โลกของเราผ่านการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบของการทำมาหากินมาแล้วสองยุค สองสมัย ยุคแรก คือ ยุคที่เราเปลี่ยนจากการทำงานในไร่ไปเป็นการทำงานที่โรงงานจากผลของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นหลัก ยุคที่สอง คือ
ยุคข้อมูลข่าวสารที่เราหันมาทำงานด้วยสมองมากกว่าการออกแรง
ในยุคต่อไปที่กำลังจะมาถึง
เรากำลังเปลี่ยนจากการทำงานที่ใช้สมองข้างซ้ายส่วนใหญ่
ไปสู่การทำงานที่ใช้สมองข้างขวาเป็นหลัก
เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันกำลังจะทำให้งานหลายๆ
อย่างที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำแทนคนได้ถูกยกให้เป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์มากขึ้น
งานเหล่านี้โดยมากแล้วมักเป็นงานที่ใช้สมองข้างซ้าย
เพราะเป็นทักษะที่คอมพิวเตอร์มักทำได้ดีกว่าคน
 

พนักงานธนาคารทุกวันนี้ จะนั่งทำรายการให้ลูกค้าน้อยลง เพราะลูกค้าจะทำรายการเองผ่านเครื่องหรืออินเทอร์เน็ตมากขึ้น พวกเขาจะต้องผันตัวมาทำงานด้านการแนะนำ
หรือผลักดันการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้กับลูกค้ามากขึ้นแทน
ที่จริงแล้ว แม้แต่งานขายของและงานบริการหลายอย่างสมัยนี้
ก็ยังถูกแทนด้วยเสียงสังเคราะห์ทางโทรศัพท์ได้หมดแล้ว เพราะฉะนั้น
ตำแหน่งงานในอนาคตที่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงๆ
จะกลายเป็นงานที่จะต้องใช้สมองซีกขวามากๆ เช่น งานที่เกี่ยวกับศิลปะ
งานออกแบบ งานประพันธ์ หรืออาจเป็นงานที่ต้องการความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง
เช่น การบริหารคน บริหารความขัดแย้ง เป็นต้น
ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่คอมพิวเตอร์ยังทำแทนคนได้น้อยมาก เพราะฉะนั้น
ถ้าใครที่อยากให้ลูกหลานของตัวเองมี Value สูงๆ ในอนาคต
น่าจะพิจารณาส่งเสริมให้เลือกเรียนวิชาที่เน้นไปทางด้านสายศิลป์ศาสตร์
เพราะจะเป็นสายอาชีพที่มีอนาคตที่สดใสมากกว่าสายวิทยาศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย
ครับ


Views: 136

Reply to This

Replies to This Discussion

เป็นบทความที่ดีค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอย่างงั้นแล้วนะคะ เท่าที่เห็นก็จะเป็น Contract, Outsource, และใช้เทคโนโลยีเป็นสำคัญ ฯลฯ เดี๋ยวก็ก็อปไว้นะจ๊ะ ;)

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service