เว็บทั้งหมดจะย้ายไปที่ www.2pasa.com แล้วนะครับ ตามไปที่นั่นได้เลย

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ - สองภาษาดอทคอม

ชื่อเรียกพระจันทร์(เต็มดวง)ในแต่ละเดือน

พอดีไปเจอหัวข้อที่น่าสนใจมาเลยนำมาแบ่งปันครับ เป็นชื่อที่เรียกพระจันทร์(เต็มดวงในแต่ละเดือน ....เพิ่งรู้นะนี่) ไม่รู้ในนี้จะมีคนรู้อยู่แล้วหรือเปล่าน๊อออออออออ .....

Month // English Name // Native American Name

January // Old Moon // Wolf Moon
February // Wolf Moon // Snow Moon
March //Lenten Moon // Worm Moon
April // Egg Moon // Pink Moon
May // Milk Moon // Flower Moon
June // Flower Moon // Strawberry Moon
July // Hay Moon // Buck Moon
August // Grain Moon // Sturgeon Moon
September // Corn Moon // Harvest Moon (ชื่อร้านอาหารแถวบ้าน เพชรเกษม69)
October // Harvest Moon // Hunter's Moon
November // Hunter's Moon // Beaver Moon
December // Oak Moon // Cold Moon

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Full_moon

Views: 4196

Replies to This Discussion

เพิ่งจะรู้เหมือนกันคะ egg moon ไข่พระจันทร์ flower moon ดอกไม้พระจันทร์ milk moon นมพระจันทร์หรือป่าวอะ แปลไปเป็นคำแสลงหรือป่าวน๊อออ
คงเรียกตามช่วงฤดูกาลหรือลักษณะของดวงจันทร์ในช่วงนั้นแหละครับ ถ้าให้เดา
egg --> รูปทรงพระจันทร์คงเหมือนไข่
milk --> สีของพระจันทร์คงเหมือนสีน้ำนม
corn (harvest) --> สีคงเหมือนข้าวโพด หรือ ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ในสมัยก่อนคงไม่มีปฏิทิน ก็ต้องอาศัยดูพระจันทร์ในเวลากลางคืน เพื่อให้รู้ว่าถึงฤดูกาลไหนมั่งครับ หรือใครคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
สงสัยค่ะคุณคิงส์ ปกติฝรั่งเค้าจะเรียกพระจันทร์ตามเดือนแบบนี้กันเป็นปกติ หรือเรียก the moon เฉยๆคะ
ถ้าให้ผมเดานะครับ(ไม่แน่ใจ)เค้าก็น่าจะเรียกตามชื่อที่อยู่ข้างบนนั่นแหละ เพราะอย่างเช่น เทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา เค้าก็เรียกพระจันทร์ช่วงนี้ว่า Beaver Moon ครับ (จากสถานีวิทยุ หรือ รายการข่าวที่ฟังมาบ้าง)

อันนี้ให้ google แปลให้คร่าว ๆ ครับ ดูภาษาอังกฤษได้ที่ http://www.farmersalmanac.com/full-moon-names

• Full Wolf Moon - January Amid the cold and deep snows of midwinter, the wolf packs howled hungrily outside Indian villages. • Full สุนัขป่า Moon - มกราคม ท่ามกลาง snows เย็นและลึกของกลางฤดูหนาว, ชุดสุนัขป่า howled อย่างหิวนอกหมู่บ้านอินเดีย. Thus, the name for January's full Moon. ดังนั้นชื่อของเดือนมกราคมเต็มดวงจันทร์. Sometimes it was also referred to as the Old Moon, or the Moon After Yule. บางครั้งก็ยังเรียกว่า Old Moon หรือเดือนหลังจากเทศกาลคริสต์มาส. Some called it the Full Snow Moon, but most tribes applied that name to the next Moon. บางคนเรียกว่า Full Moon หิมะแต่เหล่ามากที่สุดที่ใช้ชื่อไปถัด Moon.

• Full Snow Moon - February Since the heaviest snow usually falls during this month, native tribes of the north and east most often called February's full Moon the Full Snow Moon. • Full หิมะ Moon - กุมภาพันธ์ เนื่องจากหิมะตกหนักมากมักจะต่ำในช่วงเดือนนี้เหล่าพื้นเมืองของทางเหนือและทางตะวันออกเรียกบ่อยกุมภาพันธ์ของเต็มดวงจันทร์เต็มดวงจันทร์หิมะ. Some tribes also referred to this Moon as the Full Hunger Moon, since harsh weather conditions in their areas made hunting very difficult. บางเหล่ายังหมายถึงดวงจันทร์นี้เป็นความหิว Full Moon เนื่องจากสภาพอากาศรุนแรงในพื้นที่ของตนได้ล่าสัตว์ยากมาก.

• Full Worm Moon - March As the temperature begins to warm and the ground begins to thaw, earthworm casts appear, heralding the return of the robins. • Full หนอน Moon - มีนาคม ณอุณหภูมิเริ่มอบอุ่นและพื้นเริ่มละลาย, ไส้เดือนมันได้ปลดเปลื้องปรากฏ heralding คืน robins. The more northern tribes knew this Moon as the Full Crow Moon, when the cawing of crows signaled the end of winter; or the Full Crust Moon, because the snow cover becomes crusted from thawing by day and freezing at night. เหล่าเหนือมากรู้ดวงจันทร์เป็น Full กา Moon นี้เมื่อ cawing ของ crows signaled ปลายฤดูหนาวหรือ Full ขอบดวงจันทร์เนื่องจากหิมะปกคลุมเป็น crusted จากละลายตามวันและแช่แข็งในเวลากลางคืน. The Full Sap Moon, marking the time of tapping maple trees, is another variation. Full Moon SAP, เครื่องหมายเวลาแตะอย่างแผ่วเบาไม้เมเปิ้ลที่เป็นรูปแบบอื่น. To the settlers, it was also known as the Lenten Moon, and was considered to be the last full Moon of winter. เพื่อถิ่นฐานที่ถูกเรียกว่า Lenten Moon และได้ถือเป็นดวงจันทร์เต็มสุดท้ายของฤดูหนาว.

• Full Pink Moon - April This name came from the herb moss pink, or wild ground phlox, which is one of the earliest widespread flowers of the spring. • Full Pink Moon - เมษายน ชื่อนี้มาจากสมุนไพรบึงสีชมพูหรือป่าต้นฟลอกสดินซึ่งเป็นหนึ่งในดอกไม้แพร่แรกของฤดูใบไม้ผลิ. Other names for this month's celestial body include the Full Sprouting Grass Moon, the Egg Moon, and among coastal tribes the Full Fish Moon, because this was the time that the shad swam upstream to spawn. ชื่ออื่นๆเทห์ฟากฟ้าเดือนนี้รวม Full Sprouting หญ้า Moon, Egg Moon และหมู่เหล่าชายฝั่งปลา Full Moon เพราะนี่คือเวลาที่ swam เก๋งต้นน้ำเพื่อวางไข่.

• Full Flower Moon - May In most areas, flowers are abundant everywhere during this time. • Full Flower Moon - พฤษภาคม ในพื้นที่ส่วนใหญ่ดอกมีมากมายทุกที่ในช่วงเวลานี้. Thus, the name of this Moon. ดังนั้นชื่อของดวงจันทร์นี้. Other names include the Full Corn Planting Moon, or the Milk Moon. ชื่ออื่นๆได้แก่ข้าวโพดปลูก Full Moon หรือ Milk Moon.

• Full Strawberry Moon - June This name was universal to every Algonquin tribe. • Full สตรอเบอร์รี่ Moon - มิถุนายน ชื่อนี้เป็นสากลที่ทุกคน Algonquin. However, in Europe they called it the Rose Moon. แต่ในยุโรปเขาเรียกว่า Rose Moon. Also because the relatively short season for harvesting strawberries comes each year during the month of June . ยังเนื่องจากฤดูค่อนข้างสั้นสำหรับ strawberries เก็บเกี่ยวมาในแต่ละปีในเดือนมิถุนายน. . . . . so the full Moon that occurs during that month was christened for the strawberry! เพื่อเต็มดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นในเดือนที่ christened สำหรับสตรอเบอร์รี่!

• The Full Buck Moon - July July is normally the month when the new antlers of buck deer push out of their foreheads in coatings of velvety fur. • Full เจ้าชู้ Moon - กรกฎาคม กรกฎาคมเป็นปกติเดือนเมื่อ antlers ใหม่ของกวางเจ้าชู้ดันออกจาก foreheads ในการเคลือบสีของขนนุ่ม. It was also often called the Full Thunder Moon, for the reason that thunderstorms are most frequent during this time. ก็ยังเรียกบ่อยธันเดอร์ Full Moon ด้วยเหตุผลที่มีพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยที่สุดในช่วงเวลานี้. Another name for this month's Moon was the Full Hay Moon. ชื่ออีกเดือนนี้ดวงจันทร์เป็นเฮ Full Moon.

• Full Sturgeon Moon - August The fishing tribes are given credit for the naming of this Moon, since sturgeon, a large fish of the Great Lakes and other major bodies of water, were most readily caught during this month. • Full Sturgeon Moon - August เหล่าประมงได้รับเครดิตสำหรับการตั้งชื่อของดวงจันทร์นี้เนื่องจาก sturgeon เป็นปลาขนาดใหญ่ของ Great Lakes และร่างกายสำคัญอื่นๆของน้ำได้มากที่สุดอย่างง่ายดายติดในเดือนนี้. A few tribes knew it as the Full Red Moon because, as the Moon rises, it appears reddish through any sultry haze. เหล่าน้อยรู้เป็น Full Red Moon เนื่องจากเป็นดวงจันทร์เป็นอาคารสูงจะปรากฏสีแดงผ่านหมอกรุนแรงใด. It was also called the Green Corn Moon or Grain Moon. เดิมเรียกว่าสีเขียวหรือเนื้อข้าวโพด Moon Moon.

• Full Corn Moon - September This full moon's name is attributed to Native Americans because it marked when corn was supposed to be harvested. • Full ข้าวโพด Moon - กันยายน ชื่อนี้ดวงจันทร์เต็มคือประกอบกับพื้นเมืองอเมริกันเพราะการทำเครื่องหมายเมื่อข้าวโพดถูกควรจะเก็บเกี่ยว. Most often, the September full moon is actually the Harvest Moon. บ่อย, กันยายนดวงจันทร์เต็มเป็นจริงเก็บเกี่ยว Moon.

• Full Harvest Moon - October This is the full Moon that occurs closest to the autumn equinox. • Full เก็บเกี่ยว Moon - ตุลาคม นี้เต็มดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นใกล้กับฤดูใบไม้ร่วง equinox. In two years out of three, the Harvest Moon comes in September, but in some years it occurs in October. ในสองปีจากสามเก็บเกี่ยว Moon มาในเดือนกันยายนแต่ในบางปีเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม. At the peak of harvest, farmers can work late into the night by the light of this Moon. ที่ยอดการเก็บเกี่ยวให้เกษตรกรสามารถทำงานช้าลงในเวลากลางคืนโดยแสงของดวงจันทร์นี้. Usually the full Moon rises an average of 50 minutes later each night, but for the few nights around the Harvest Moon, the Moon seems to rise at nearly the same time each night: just 25 to 30 minutes later across the US, and only 10 to 20 minutes later for much of Canada and Europe. มักจะเต็มดวงจันทร์เป็นอาคารสูงเฉลี่ย 50 นาทีต่อคืนละแต่สำหรับคืนสองสามรอบเก็บเกี่ยว Moon, ดวงจันทร์เกิดขึ้นในเกือบเวลาเดียวกันทุกคืน: เพียง 25-30 นาทีภายหลังในสหรัฐอเมริกาและเพียง 10 ถึง 20 นาทีภายหลังการใหญ่ของแคนาดาและยุโรป. Corn, pumpkins, squash, beans, and wild rice the chief Indian staples are now ready for gathering. ข้าวโพด pumpkins, ฟักทอง, ถั่วและข้าวเสริม staples อินเดียหัวหน้าตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับการรวบรวม.

• Full Beaver Moon - November This was the time to set beaver traps before the swamps froze, to ensure a supply of warm winter furs. • Full สัตว์ชนิดหนึ่ง Moon - พฤศจิกายน นี้เวลาตั้งดักสัตว์ชนิดหนึ่งก่อน swamps froze เพื่อให้มั่นใจว่าอุปทาน furs ฤดูหนาวอบอุ่น. Another interpretation suggests that the name Full Beaver Moon comes from the fact that the beavers are now actively preparing for winter. ตีความอีกเห็นว่าชื่อ Full Moon สัตว์ชนิดหนึ่งมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า beavers ตอนนี้เตรียมงานฤดูหนาว. It is sometimes also referred to as the Frosty Moon. มันยังบางครั้งเรียกว่าหนาว Moon.

• The Full Cold Moon; or the Full Long Nights Moon - December During this month the winter cold fastens its grip, and nights are at their longest and darkest. • Full Cold Moon หรือ Full Long คืน Moon - ธันวาคม ช่วงเดือนหนาวเย็น fastens กำมันนี้และคืนเป็นที่ยาวที่สุดและ darkest. ของพวกเขา It is also sometimes called the Moon before Yule. มันเป็นบางครั้งเรียกว่าดวงจันทร์ก่อนเทศกาลคริสต์มาส. The term Long Night Moon is a doubly appropriate name because the midwinter night is indeed long, and because the Moon is above the horizon for a long time. คำ Long Night Moon เป็นชื่อที่เหมาะสมเป็นทวีคูณเนื่องจากคืนกลางฤดูหนาวยาวแน่นอนและเนื่องจากดวงจันทร์อยู่เหนือขอบฟ้านาน. The midwinter full Moon has a high trajectory across the sky because it is opposite a low Sun. กลางฤดูหนาวเต็มดวงจันทร์มีเส้นโคจรสูงข้ามฟ้าเพราะตรงข้ามต่ำ Sun.
ขอบคุณมากคะ ยาวจัง ขยันหาข้อมุลได้ความรู้เพิ่มเติมคะ
ได้ความรู้ดีจังเลยค่ะ
ได้ความรู้ดีจริงค่ะ คุณพ่อน้องเบส ขยันหาข้อมูลมาให้พวกเรา ขอบคุณมากกกกกกกกครับ
ขอบคุณค่ะ save เก็บไว้อธิบายให้ลูกฟังตอนโตเรียบร้อย^-^
สุดยอด ความรู้ใหม่เลยค่ะ
ขอบคุณนะคะ
คุณคิงส์เอาความรู้ใหม่ๆ มาให้อีกแล้ว ขอบคุณค่ะ
ได้ความรู้ใหม่ดีจังเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

RSS

--oO--

สแกนโค้ด แอดไลน์ @2pasa แล้วลุ้นของรางวัลรวมคลิปเวิร์กช็อปทั้งหมด

Events

หนังสือในชุดเด็กสองภาษา© 2024   Created by ผู้ใหญ่บิ๊ก.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service